Papurau bro cynnar gogledd Cymru a cherddoriaeth roc Gymraeg


Papurau bro cynnar gogledd Cymru a cherddoriaeth roc Gymraeg
Craig Owen Jones

Ers dyfodiad y papurau bro yn y 1970au, mae cannoedd o erthyglau ar gerddoriaeth roc wedi ymddangos yn eu tudalennau, yn rhoi cyhoeddusrwydd i fandiau roc lleol, gigiau, recordiau newydd, ac ati. Fodd bynnag, ni dderbyniodd y rhain unrhyw sylw academaidd. Mae’r erthygl bresennol yn ymdrin â natur a dylanwad y casgliad di-sôn-amdano hwn o ffynonellau, yn awgrymu bod y deunydd hwn yn taflu golau ar weithgareddau yn y byd cerddorol ar lefel rhanbarthol a lleol, a hefyd bod cywair yr ysgrifau yn datgelu rhywbeth am agenda’r cyfranwyr. Dangosir bod pwyslais ar gyfiawnhau nid bodolaeth ond gwerth diwylliannol cerddoriaeth roc Gymraeg ar ran y genhedlaeth hŷn yn dylanwadu ar ymatebion ysgrifenwyr ifainc a chefnogwyr y byd pop i’r perwyl hwnnw.


Cyfeiriad:

 
 	Craig Owen Jones, ‘Papurau bro cynnar gogledd Cymru a cherddoriaeth roc Gymraeg’, Gwerddon, 22, Hydref 2016, 11–30.
  

Allweddeiriau

 
  Cerddoriaeth roc, papurau bro, iaith Gymraeg, newyddiaduraeth Gymraeg, cerddoriaeth fyw.
  

Llyfryddiaeth:

 
 	
 1. Barlow, David M., Mitchell, Philip, ac O’Malley, Tom (2005), The Media in Wales: Voices of a Small Nation (Caerdydd: Gwasg Prifysgol Cymru).
 2. Hill, Sarah (2007), ‘Blerwytirhwng?’: The Place of Welsh Pop Music (Aldershot: Ashgate).
 3. Huws, Gwilym (1990), ‘Papurau Bro: The Welsh Community Newspaper Movement’, Planet: The Welsh Internationalist, 83 (Hydref/Tachwedd), 55–61.
 4. Jones, Craig Owen (2006), ‘Y Cantorion Newydd: A Study of Contemporary Welshlanguage Popular Music’, traethawd PhD heb ei gyhoeddi, Prifysgol Bangor, Bangor.
 5. Jones, Craig Owen (2013), ‘Brwydr Iaith, Brwydro Iaith: Terminoleg y byd pop Cymraeg fel dull protestio yn y 1960au a’r 1970au’, Gwerddon, 16, 11–27.
 6. Jones, Craig Owen (2014), “Still here’?: A Geospatial Survey of Welsh-Language Popular Music’, yn Cohen, Sara, a Knifton, Robert, et al. (goln), Sites of Popular Music Heritage: Memories, Histories, Places (Llundain: Routledge), tt. 62–77.
 7. Lloyd, D. Tecwyn (1972a), ‘Newyddiaduraeth Cymru’, Barn, 121 (Tachwedd), 20–1.
 8. Lloyd, D. Tecwyn (1972b), ‘Newyddiaduraeth Cymru’, Barn, 122 (Nadolig), 83–5.
 9. Lloyd, D. Tecwyn (1973), ‘Newyddiaduraeth yng Nghymru’, Barn, 123 (Ionawr), 122–4.
 10. Phillips, Dylan (1998), Trwy ddulliau chwyldro…?: Hanes Cymdeithas yr Iaith Gymraeg 1962–1992 (Llandysul: Gomer).
 11. Siôn, Pwyll ap (2002), “Yn y fro’: Mudiad Adfer a’r Canu Pop Cymraeg yn ystod y 1970au’, Hanes Cerddoriaeth Cymru, 5, 162–89.
 12. Smart, Billy (2014), ‘The BBC Television Audience Research Reports, 1951–1979: Recorded Opinions and Invisible Expectations’, Historical Journal of Film, Television and Radio, 34.3, 452–62.
 13. Smith, Robert (2000), ‘Newyddiaduraeth a’r Iaith Gymraeg’, yn Jenkins, Geraint H., a Williams, Mari A. (goln), ‘Eu Hiaith a Gadwant’?: Y Gymraeg yn yr Ugeinfed Ganrif (Caerdydd: Gwasg Prifysgol Cymru), tt. 267–97.
 14. Wallis, Roger, a Malm, Krister (1983), ‘Sain Cymru: the role of the Welsh phonographic industry in the development of a Welsh language pop/rock/folk scene’, Popular Music, 3, 77–105.
 15. Wallis, Roger, a Malm, Krister (1984), Big sounds from small peoples: The music industry in small countries (London: Constable).
 16. Way, Hannah (2015), traethawd MPhil, Prifysgol Bangor, Bangor.
 17. Williams, Emyr W. (1990), Y Papurau Bro – Y Presennol a’r Dyfodol (dim man cyhoeddi: Canolfan Gydweithredol Cymru).
 18. Williams, Neil ‘Maffia’ (2012), O’r Ochor Arall (Llanrwst: Carreg Gwalch).
 19. Wyn, Hefin (2006), Ble Wyt Ti Rhwng?: Hanes canu poblogaidd Cymraeg 1980–2000 (Talybont: Y Lolfa).