Wyn Morris


Wyn Morris is a Lecturer in Business at Aberystwyth University. He has published several papers in the field of rural enterprise, focusing on farming entrepreneurship, as well as the development of technology in farming.

Robert Bowen a Wyn Morris, ‘Egni adnewyddadwy: cyfle i ffermwyr arallgyfeirio mewn amgylchedd busnes heriol?’, Gwerddon, 31, Hydref 2020, 112-133.