Prysor Mason Davies & Emily Parry


Prysor is Director of Learning at the Institute for EducationGraduate and Professional Development, Aberystwyth University. He is a former primary school principal and former director of primary teacher training provision at Aberystwyth.

Emily is a former student at Aberystwyth School of Education and Lifelong Learning who is about to qualify as a Foundation Phase teacher.

Prysor Mason Davies & Emily Parry, ‘Pan fo addysgwyr yn ddysgwyr – safbwyntiau ar hyder ymarferwyr ail iaith i gefnogi "Datblygu’r Gymraeg" fel ail iaith yn y Cyfnod Sylfaen’, Gwerddon, 26, March 2018, 69–87.