Gareth Evans-Jones


Gareth Evans-Jones is a native of Marian Glas, Anglesey. Having graduated in Welsh and Religious Studies from Bangor University in 2012, he continued to study for an MA in Welsh and Creative Writing. He completed an AHRC-funded PhD jointly between the School of Welsh and the School of Philosophy and Religion. The research focused on Biblical arguments surrounding slavery in the Welsh periodical press in the United States during the period 1838-1868. He is now a lecturer in Philosophy and Religion in the School of History, Philosophy and Social Sciences, Bangor University.

Gareth Evans-Jones, ‘Y Seren yn y Groes: effaith deddfau imperialaidd cynnar Rhufain ar y berthynas rhwng yr Eglwys a’r Iddewon’, Gwerddon, 23, March 2017, 58–84.

Gareth Evans-Jones, ‘“’Does dim gwadu ar Etifeddiaeth”: Astudiaeth o’r modd yr ymdrinnir ag etifeddiaeth yn Ac Eto Nid Myfi a detholiad o straeon byrion John Gwilym Jones’, Gwerddon, 28, March 2019, 21-42.