Indigenous Languages


Indigenous Languages

The third virtual special edition of Gwerddon focuses on indigenous languages. It brings together a selection of the articles concerning this topic which have been published in Gwerddon between 2007 and 2019, which was the International Year of Indigenous Languages (https://en.iyil2019.org/).

Lowri Cunnington Wynn, ‘“Beth yw’r ots gennyf i am Gymru?”: Astudiaeth o allfudo a dyheadau pobl ifanc o’r bröydd Cymraeg’, Gwerddon, 28, Mawrth 2019, 43–63.

Iwan Wyn Rees a Jonathan Morris, ‘Astudiaeth o ganfyddiadau tiwtoriaid Cymraeg i Oedolion o anawsterau ynganu ymhlith dysgwyr yr iaith’, Gwerddon, 27, Hydref 2018, 39–66.

Mirain Rhys, ‘Y Gymraeg yn y Cyfnod Sylfaen’, Gwerddon, 26, Mawrth 2018, 39–68.

Ben Screen, ‘Effaith defnyddio Cofion Cyfieithu ar y broses gyfieithu: Ymdrech a chynhyrchiant wrth gyfieithu i’r Gymraeg’, Gwerddon, 23, Mawrth 2017, 10–35.

Hanna Binks ac Enlli Thomas, ‘Effaith amlder iaith yn y cartref ar wybodaeth oedolion o’r system o greu enwau lluosog yn y Gymraeg’, Gwerddon, 22, Hydref 2016, 31–46.

Sel Williams, ‘Cloriannu Cymdeithasiaeth: Syniadaeth wleidyddol Cymdeithas yr Iaith Gymraeg’, Gwerddon, 17, Mawrth 2014, 41–57.

Craig O. Jones, ‘Brwydr Iaith, Brwydro Iaith: Terminoleg y byd pop Cymraeg fel dull protestio yn y 1960au a’r 1970au’, Gwerddon, 16, Hydref 2013, 10–27.

R. Gwynedd Parry, ‘Rheithgorau Dwyieithog: Penbleth Geltaidd?’, Gwerddon, 9, Rhagfyr 2011, 9–36.

Hunydd Andrews, ‘Llais y dysgwr: Profiadau oedolion sydd yn dysgu Cymraeg yng ngogledd Cymru’, Gwerddon, 9, Rhagfyr 2011, 37–58.

Catrin Fflur Huws, ‘Yr iaith Gymraeg fel model ar gyfer torri’r cylch diffyg defnydd mewn cyd-destun ieithoedd lleiafrifol’, Gwerddon, 8, Gorffennaf 2011, 7–27.

Phylip Brake, ‘Amrywio ieithyddol ymhlith siaradwyr Cymraeg Treorci ar ddiwedd y saithdegau’, Gwerddon, 7, Ionawr 2011, 9–44.

Huw Lewis, ‘Y Gymraeg yn amod cyflogaeth: Cam derbyniol o safbwynt rhyddfrydol?’, Gwerddon, 6, Gorffennaf 2010, 55–73.

Hywel Jones, ‘Goblygiadau newid ym mhroffeil oedran siaradwyr Cymraeg’, Gwerddon, 2, Hydref 2007, 12–34.

Diarmait Mac Giolla Chríost, ‘Dinasyddiaeth, Bwrdd yr Iaith, a marchnata'r Gymraeg’, Gwerddon, 1, Ebrill 2007, 43–52.