Issue 27


Issue 27
October 2018

Editorial
Dr Anwen Jones

Y Gors: archwilio’r ffin rhwng awduraeth a chyfranogiad yn y ffilm ddogfen
(‘Y Gors [The Bog]: examining the boundary between authorship and contribution in documentary film’)
Dafydd Sills-Jones and Anne Marie Carty

Rhododendron ponticum: Hanes ei gyflwyno a’i ymlediad yng Nghymru, y bygythiad i fioamrywiaeth a’r dyfodol
(‘The invasive plant Rhododendron ponticum L.: Its introduction and establishment in Wales, the threat to biodiversity and the future’)
Gruffydd Jones, John Scullion, Ana Winters, Rhys Owen, John Ratcliffe, Doug Oliver, and Dylan Gwynn-Jones

Astudiaeth o ganfyddiadau tiwtoriaid Cymraeg i Oedolion o anawsterau ynganu ymhlith dysgwyr yr iaith
(‘A study of tutors’ perspectives on learners’ pronunciation difficulties in the Welsh for Adults sector’)
Iwan Wyn Rees and Jonathan Morris

‘Beth os mai hon yw Armagedon?’: Crefydd a’r Wasg Gymreig yn y Rhyfel Byd Cyntaf
(‘"What if this is Armageddon?": Religion and the Welsh Press in the First World War’)
Meilyr Powel