Issue 15 (Special Issue: Modern Languages)


Issue 15 (Special Issue: Modern Languages)
July 2013

Golygyddol
(Editorial)

Rhagair
(Foreword)
Dr Sophie Smith & Dr Kathryn Jones, Special Issue Coordinators

Iaith a hunaniaeth yng ngwaith Grazia Deledda
(Identity and language in the works of Grazia Deledda)
Dr Rhianedd Jewell

Ailddiffinio cyfeillgarwch yn nofel Michael Roes Geschichte der Freundschaft (2010)
(The History of Friendship in Michael Roes' Geschichte der Freundschaft (2010))
Seiriol Dafydd

Chwilio am oddrychedd yn L'Homme rompu gan Tahar Ben Jelloun
(Searching for subjectivity in Tahar Ben Jelloun's L'Homme rompu)
Dr Sophie Smith

Egwyddor a phropaganda: cyfundrefn Franco a Chôr y Rhos
(Principle and propaganda: the Franco regime and the Rhos Choir)
Dr Siân Edwards