Rhifyn 10/11 Awst 2012


Rhifyn 10/11 Awst 2012

Cynnwys Rhifyn 10/11

Golygyddol

'Un Llef Pedwar Llais': Dylanwad canu corawl ar iechyd a lles yng Nghymru
Gwawr Ifan

Dewis a’r Dinesydd? Penderfyniadau iechyd a’u goblygiadau ar gyfer datblygu dinasyddiaeth Gymreig
Dr Myfanwy Davies

Corona'r haul: Astudiaeth o strwythur atmosffer yr haul
Dr Huw Morgan

Effaith iaith ar adsefydlu corfforol: Astudiaeth o ddylanwad iaith ar effeithiolrwydd therapi mewn cymuned Gymraeg
Huw Dylan Owen a Steve Morris

'Y Golau a Ddychwel': Cerddoriaeth a dementia yng Nghymru
Nia Davies Williams

'Sŵn yr ymladd ar ein clyw': Cyflwyno’r Rhyfel Mawr yn y Gymraeg
Dr Gethin Matthews

Dadansoddiad o ddefnydd athrawon dan hyfforddiant o gyfnewid cod mewn dosbarth uwchradd dwyieithog: Achos o Gymru
Jessica J. ClaphamErthyglau