Trafodaeth feirniadol o gyfraniad defnyddwyr gwasanaeth at addysg gwaith cymdeithasol yng Nghymru


Trafodaeth feirniadol o gyfraniad defnyddwyr gwasanaeth at addysg gwaith cymdeithasol yng Nghymru
Sally Baker, Hefin Gwilym, a Brian J. Brown

Mae’r erthygl hon yn adrodd am ganfyddiadau gwaith cychwynnol a wnaed i asesu cyfraniad defnyddwyr gwasanaeth/gofalwyr at addysg gwaith cymdeithasol mewn sefydliad addysg uwch yng Nghymru ac mae’n trafod yn feirniadol gyfraniad defnyddwyr gwasanaeth/gofalwyr at addysg gwaith cymdeithasol. Mae swyddogaeth defnyddwyr gwasanaeth/gofalwyr yn y cyd-destun hwn yn parhau i fod yn amwys. Awgrymwn y caiff hyn ei adlewyrchu yn sylwadau’r defnyddwyr gwasanaeth/gofalwyr, sy’n adrodd yn aml am werth eu cyfraniad at addysg gwaith cymdeithasol yn nhermau’r manteision personol – therapiwtig yn aml – iddynt hwy o gymryd rhan. Mae myfyrwyr gwaith cymdeithasol yn frwdfrydig am gyfraniad defnyddwyr gwasanaeth/gofalwyr at eu haddysg, ac yn credu ei fod yn werthfawr, ond roedd ganddynt syniadau amrywiol am sut a beth y gallai ac y dylai’r defnyddwyr gwasanaeth/gofalwyr ei gyfrannu.


Cyfeiriad:

 
 	Sally Baker, Hefin Gwilym, a Brian J. Brown, 'Trafodaeth feirniadol o gyfraniad defnyddwyr gwasanaeth at addysg gwaith cymdeithasol yng Nghymru', Gwerddon, 8, Gorffennaf 2011, 28-44.
  

Allweddeiriau

 
  Gwaith cymdeithasol, addysg, defnyddwyr gwasanaeth, gofalwyr.
  

Llyfryddiaeth:

 
 	
 1. Baker, Sally; Brown, Brian a Gwilym, Hefin (2008), ‘The Rise of the Service User’, Soundings, 40: 18-28.
 2. Beresford, Peter (1994), Changing the Culture: Involving Service Users in Social Work Education, Central Council for Education and Training in Social Work Paper 32.2 (Caergrawnt: Black Bear Press).
 3. Beresford, Peter (2001), ‘Service Users, Social Policy and the Future of Welfare’, Critical Social Policy, 21(4): 494-512.
 4. Beresford, Peter. (2003), ‘User Involvement in Research: Connecting Lives, Experience and Theory,’ papur a gyflwynwyd yn y gynhadledd Making Research Count, Prifysgol Warwick. http://www.2warwick.ac.uk/fac/soc/shss/mrc/userinvolvement/beresford/ (Cyrchwyd Rhagfyr 2008]
 5. Beresford, Peter., Branfield, Fran., Taylor, Jennifer., et al. (2006), ‘Working Together for Better Social Work Education’, Social Work Education, 25(4): 326-331.
 6. Bourdieu, Pierre (1977), Outline of a Theory of Practice (Caergrawnt: Cambridge University Press).
 7. Branfield, Fran., Beresford, Peter a Levin, Enid (2007), ‘Common Aims: A Strategy to Support Service User Involvement in Social Work Education’, Social Care Institute for Excellence, Social Work Education Position Paper, 07.
 8. Butler, Ian a Drakeford, Mark (2001) ‘Which Blair Project: Communitarianism, Social Authoritarianism and Social Work’, Journal of Social Work, 1(1): 7-19.
 9. Cole, A. (2007), ‘The Client Knows Best’, The Guardian, 7 Mehefin, http://www.guardian.co.uk/ society/2007/jun/07/publicservicesawards4 (Cyrchwyd Hydref 2007]
 10. Crisp, Beth, R., Lister, Pam Green a Dutton, Kathryn (2006), ‘Not Just Social Work Academics: The Involvement of Others in the Assessment of Social Work Students’, Social Work Education, 25(7): 723-734.
 11. Davies, Elaine (1994), They All Speak English Anyway – The Welsh Language and Anti-Oppressive Practice (CCETSW, Caerdydd).
 12. Department of Health (2000), A Quality Strategy for Social Care (Llundain: Department of Health).
 13. Forbes, Joan a Sashidharan, Sashi (1997), ‘User Involvement in Services – Incorporation or Challenge?’, British Journal of Social Work, 27: 481-498.
 14. Glasby, Jon and Beresford, Peter (2006), ‘Who Knows Best? Evidence-based Practice and the Service User Contribution’, Critical Social Policy, 26(1): 268-284.
 15. Harrison, Stephen a Mort, Maggie (1998), ‘Which Champions, Which People? Public and User Involvement in Health Care as a Technology of Legitimation’, Social Policy & Administration, 32(1): 60-70.
 16. Heffernan, Kristin (2006), ‘Social Work, New Public Management and the Language of the ‘Service User’’, British Journal of Social Work, 36: 139-47.
 17. Humphreys, Catherine (2005), ‘Service User Involvement in Social Work Education: A Case Example’, Social Work Education, 24(7): 797-803.
 18. James, Adam (2007), ‘Expert Advice?’, Mental Health Today, 2 Mai.
 19. Levin, Enid (2004), Involving Service Users and Carers in Social Work Education, Social Care Institute for Excellence Resource Guide, No 2.
 20. Rhodes, Penny a Nocon, Andrew (1998), ‘User Involvement and the NHS Reforms’, Health Expectations, 1(2): 73-81.
 21. Masterson, Steve ac Owen, Sara (2006), ‘Mental Health Service Users’ Social and Individual Empowerment: Using Theories of Power to Elucidate Far-reaching Strategies’, Journal of Mental Health, 15(1): 19–34.
 22. Molyneux, Jeanie ac Irvine, Julie (2004), ‘Service User and Carer Involvement in Social Work Training: A Long and Winding Road?’, Social Work Education, 23(3): 293-308.
 23. Randall, Glen E. a Kindiak, Darlene, H. (2008), ‘Deprofessionalization or Postprofessionalization? Reflections on the State of Social Work as a Profession’, Social Work in Health Care, 47(4): 341-354.
 24. SCIE (2007), 'Common Aims: A Strategy to Support Service User Involvement in Social Work Education', Social Work Education Position Paper (London: Social Care Institute for Excellence).
 25. Shennan, Guy (1998), ‘Are We Asking the Experts? Practice Teachers’, Use of Client Views in Assessing Student Competence in Social Work Education, Vol 17, No 4.
 26. Stevens, S. a Tanner, D. (2006), ‘Involving Service Users in the Teaching and Learning of Social Work Students: Reflections on Experience’, Social Work Education, 25(4): 360-371.
 27. Stickley, Theo. (2006), ‘Should Service User Involvement be Consigned to History? A Critical Realist Perspective’, Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 13: 570-577.
 28. WAG (2003), Care Council for Wales Rules for the Approval of Courses in Social Work (Caerdydd: Llywodraeth Cynulliad Cymru).