Hinsawdd hanesyddol: Potensial ffynonellau dogfennol Cymru


Hinsawdd hanesyddol: Potensial ffynonellau dogfennol Cymru
Cerys Jones, Neil Macdonald, Sarah J. Davies, Cathryn A. Charnell-White, Twm Elias a Duncan Brown

Gydag ansicrwydd yn sgil y newid yn yr hinsawdd, mae adluniadau o gofnodion parameteorolegol a ffenolegol yn darparu sail gref ar gyfer dadansoddi’r hinsawdd nawr ac yn y gorffennol. Fodd bynnag, ychydig iawn o ymchwil sydd wedi’i chwblhau ynghylch hinsawdd hanesyddol Cymru, sy’n amrywio drwy’r wlad oherwydd ffactorau megis topograffeg a chylchrediad atmosfferig. Mae hyn yn arbennig o wir am orllewin Cymru, sydd ag amrywiaeth o amgylcheddau, o ‘ddiffeithwch gwyrdd’ yr ucheldir i’r gwastatiroedd arfordirol ffrwythlon, lle gellid adlunio hanes helaeth o bosibl o adnoddau dogfennol digyffwrdd. Mae’r potensial yn anferth gan fod ffynonellau posibl gwybodaeth feteorolegol yn cynnwys yr holl ddogfennau crefyddol, swyddogol a phersonol, a allai gynnig cipolwg ar y berthynas rhwng y Cymry a’r tywydd.


Cyfeiriad:

 
 	Cerys Jones, Neil Macdonald, Sarah J. Davies, Cathryn A. Charnell-White, Twm Elias a Duncan Brown. , 'Hinsawdd hanesyddol: Potensial ffynonellau dogfennol Cymru', Gwerddon, 6, Gorffennaf 2010, 34-54.
  

Allweddeiriau

 
  Newid hinsawdd, daearyddiaeth, tywydd, dogfennau.
  

Llyfryddiaeth:

 
 	
 1. Brádzil, R., Kundzewicz, Z. W., a Benito, G. (2006), ‘Historical hydrology for studying flood risk in Europe’, Hydrological Sciences Journal 51, 739–64.
 2. Brázdil, R., Valášek, H. a Chromá, K. (2006b), ‘Documentary evidence of an economic character as a source for the study of meteorological and hydrological extremes and their impacts on human activities’, Geogfiska Annaler, 88, 79–86.
 3. Brázdil, R., Pfister, C., Wanner, H., Storch, H. Von, a Luterbacher, J. (2005), ‘Historical climatology in Europe – the state of the art’, Climate Change, 70, 363–430.
 4. Brooks, C. E. P., a Glasspoole, J. (1928), British Floods and Droughts (London: Ernest Benn Ltd). Carmarthen Journal (17/06/1887), ‘Summer Weather’.
 5. Charnell-White, C. (2007), Bardic Circles: National, Regional and Personal Identity in the Bardic Vision of Iolo Morganwg (Cardiff: University of Wales Press).
 6. Davies, J. (1994), A History of Wales (London: Penguin Books Ltd).
 7. Davies J. H. (gol.) (1907–09), The Letters of Lewis, Richard, William and John Morris of Anglesey (Morrisiaid Môn) 1728–1765 (Aberystwyth: y golygydd).
 8. Davies, W. A. M. (1822 –45), ‘DIARIES’ (Crosswood 117), Diaries of Walter Davies for various periods from 1822–1845 (Llyfrgell Genedlaethol Cymru: NLW 1757B).
 9. Dawson, A., Elliot, L., Mayewski, P., et al. (2004), ‘Historical storminess and climate “see-saws” in the North Atlantic region’, Marine Geology 210, 247–59.
 10. Dumville, D.N. (gol.) (2002), Annales Cambriae, A.D. 682–954: Texts A-C in Parallel. Basic Texts for Brittonic History 1 (Cambridge: Department of Anglo-Saxon, Norse, and Celtic, University of Cambridge).
 11. Elias, T. (2008), Am y Tywydd: dywediadau, rhigymau a choelion (Llanrwst: Gwasg Carreg Gwalch).
 12. Evans, H., a Davies, M. (2000), ‘Fyl’na weden i’: blas ar dafodiaith canol Ceredigion (Llanrwst: Gwasg Carreg Gwalch).
 13. Fenton, R. (1917), Tours in Wales (1804–1813), golygwyd gan Fisher, J. (London: Bedford Press).
 14. Geiriadur Prifysgol Cymru (2003– ) (Caerdydd: Gwasg Prifysgol Cymru).
 15. G.G.S. (1913), Castell Newydd Emlyn 8 Mai 1913. Cardiau Post Sir Aberteifi, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Llyfr Ffoto 1494. Acc. No. PE 323/461.
 16. Haslett, S. K. a Bryant, E.A. (2007), ‘Evidence of historic high-energy wave impact (tsunami?) in North Wales, United Kingdom’, Atlantic Geology 43, 137–47.
 17. Howells, E. (2005), Good Men and True: the lives and tales of the shepherds of mid-Wales (Aberystwyth: Cambrian Printers).
 18. Hughes, K. (1973), ‘The Welsh Latin Chronicles: Annales Cambriae and Related Texts’ (Sir John Rhys Memorial Lecture), Proceedings of the British Academy London 59, 233–58.
 19. Hurrell, J. W. (1995), ‘Decadal trends in the North-Atlantic oscillation—regional temperatures and precipitation’, Science 269, 676–9.
 20. Hurrell, J. W., Kushnir, Y. a Visbeck, M. (2001), ‘Climate—the North Atlantic oscillation’, Science 291, 603–5.
 21. Jacobeit, J., Glaser, R., Luterbacher, J., a Wanner, H. (2003), ‘Links between flood events in central Europe since AD 1500 and large-scale atmospheric circulation modes’, Geophysical Research Letters 30 (4), 1172, DOI:10.1029/2002GL016433.
 22. Johnston C. (1993), ‘The Morris Letters’, Transactions of the Anglesey Antiquarian Society and Field Club, 19–38.
 23. Jones, A. G. (1993), Press, Politics and Society: A History of Journalism in Wales (Cardiff: University of Wales Press).
 24. Jones, D. J. V. (1964–7), ‘Distress and Discontent in Cardiganshire, 1814–1819’, Ceredigion: Journal of the Cardiganshire Antiquarian Society, 5, 280–9.
 25. Jones, H. (2007), Bugail Olaf y Cwm (Llanrwst: Gwasg Carreg Gwalch).
 26. Jones, T. (1952), Brut y Tywysogion or The Chronicles of the Princes, Peniarth MS, 20 Version, Board of Celtic Studies of The University of Wales, History and Law Series No.II (Cardiff: University of Wales Press).
 27. Lamb, H. (2005), Historic Storms of the North Sea, British Isles and Northwest Europe (Cambridge: Cambridge University Press).
 28. Lloyd, N. (gol.) (1994), Cerddi’r Ficer: Detholiad o gerddi Rhys Pritchard (Felindre, Abertawe: Cyhoeddiadau Barddas).
 29. Llythyron Llantood (1811–1824), Casgliad yr Amgueddfa: Llythyron Llantood, Archifdy Ceredigion (1378.1978.41.20).
 30. Macdonald, N., Jones, C. A., Davies, S. J., et al. (2010), ‘Historical Weather Accounts from Wales: An Assessment of their Potential for Reconstructing Climate’, Weather, 65 (3), 72–81.
 31. Macdonald, N., Phillips, I.D., a Thorpe, J. (2008), ‘Reconstruction of long-term precipitation records for Edinburgh: an examination of the mechanisms responsible for temporal variations in precipitation’, Theoretical and Applied Climatology 92, 141–54.
 32. Mayes J. (2000), ‘Changing regional climatic gradients in the United Kingdom’, The Geographical Journal, 515 (166), 125–38.
 33. Pennant, T. (1998), Tour in Wales (casglwyd gan Kirk, D.) (Llanrwst: Gwasg Carreg Gwalch).
 34. Starkel, L. (2002), ‘Change in the frequency of extreme events as the indicator of climatic change in the Holocene (in fluvial systems)’, Quaternary International, 91, 25–32.
 35. Symons, G.J. (1878), British Rainfall 1877 (London).
 36. Welsh Gazette (13/03/1947), ‘Tunnels of Snow’, Aberystwyth Chronicle and West Wales Advertiser.
 37. Wheeler, D., a Mayes, J. (1997), Regional Climates of the British Isles (London: Routledge).
 38. ‘Winter 1947 in the British Isles’ (Ionawr 2007) [ar-lein]. Ar gael o: www.winter1947.co.uk.
 39. Zaring, J. (1977), ‘The Romantic Face of Wales’, Annals of the Association of American Geographers, 67 (3), 397–418.