Perfformio dinasyddiaeth: Sisters, cynhyrchiad ar y cyd rhwng National Theatre Wales a Junoon Theatre Mumbai


Perfformio dinasyddiaeth: Sisters, cynhyrchiad ar y cyd rhwng National Theatre Wales a Junoon Theatre Mumbai

Anwen Jones

Prif amcan yr erthygl hon yw gofyn sut mae dinasyddion Cymru fodern yn defnyddio’r adnoddau theatraidd sydd ar gael iddynt er mwyn archwilio a mynegi eu hunaniaethau a’u profiadau cenedlaethol. Man cychwyn y drafodaeth fydd cynhyrchiad o’r enw Sisters, prosiect ar y cyd rhwng National Theatre Wales a Junoon Theatre Mumbai. Mae Sisters yn ysgogi trafodaeth am ddulliau newydd o greu ac o gyfranogi o theatr sydd yn ymateb yn greadigol i heriau cymdeithas fyd-eang, ddigidol ac ôl-gyfalafol yr unfed ganrif ar hugain. Wrth drin a thrafod y cynhyrchiad a’i gyd-destun, defnyddir gweledigaeth gignoeth Johannes Birringer o theatr gyfoes fel gweithgarwch trawsffurfiannol sy’n canolbwyntio ar gyd-greu anhysbys a dadwreiddiedig fel canllaw i fesur llwyddiant ac arwyddocâd Sisters. Dadleuir hefyd fod yr union amgylchedd cymdeithasol a ysgogodd weledigaeth Birringer yn rhoi pwysigrwydd ffres ar ddadl Amelia Jones am werth ymateb i gynhyrchiad neu berfformiad trwy gyfrwng tystiolaeth eilaidd, neu falurion, chwedl Matthew Reason. 


Cyfeiriad:

 
 	Anwen Jones, 'Perfformio dinasyddiaeth: Sisters, cynhyrchiad ar y cyd rhwng National Theatre Wales a Junoon Theatre Mumbai', Gwerddon, 30, Mawrth 2020, 6-22.
  

Allweddeiriau

 
  Cenedligrwydd, cyfranogi, De-ddwyrain Asia, malurion, trawsffurfiannol.
  

Llyfryddiaeth:

 
 	
 1. Birringer, J. (2000), Performance on the Edge: Transformations of Culture (London: Athlone Press).
 2. Egley, S. (2011), ‘The experience of Polish Migrant workers’ children studying in Welsh schools’, Educational Transactions, Prifysgol Bangor, 57–76.
 3. Evans, G.  (2013), ‘Theatr Ôl-ddramataidd’, yn Jones, A., a Lewis, L. (goln), Ysgrifau ar Theatr a Pherfformio (Caerdydd: Gwasg Prifysgol Cymru).
 4. Fisher-Lichte, E. (2002), Cyfieithiad Jo Riley, History of European Drama and Theatre, (London: Routledge).
 5. Hildebrandt, P., et al. (2019), Performing Citizenship: Bodies, Agencies, Limitations (Hamburg: Palgrave Macmillan).
 6. Jones, A. (1997), ‘“Presence” in Absentia: Experiencing Performance as Documentation’, Art Journal, 56 (4), gaeaf, 11–18.
 7. Jones, D. R. (2015), ‘Mwslemiaid yn y Gymru wledig: datgysylltiad, ffydd a pherthyn’, Gwerddon, 19, 9–27.
 8. Lewis, Lisa (2018), Performing Wales: People, Memory and Place (Caerdydd: Gwasg Prifysgol Cymru).
 9. Lewis, L. (2019), ‘O’r ddrama gymdeithasol i’r pasiant: theatr yn y gyfnewidfa ddiwylliannol rhwng Cymru a gogledd-ddwyrain India’, Gwerddon,29, 28–58.
 10. Morgan, W., a Brask, P. (1988), ‘Towards a Conceptual Understanding of the Transformation from Ritual to Theatre’, Anthropologica, 30 (2), 175–202.
 11. Owen, Roger (2003), Ar Wasgar: Theatr a Chenedligrwydd yn y Gymru Gymraeg 1979–1997 (Caerdydd: Gwasg Prifysgol Cymru).
 12. Roms, H. (2008), What’s Welsh for Performance: An Oral History of Performance Art in Wales 1968–2008 (Berlin: OpenMute Press).
 13. Williams, R. (1887), Drama from Ibsen to Brecht (London: Hogarth Press).

Gwefannau a deunyddiau digidol 

 1. ‘About UK – India Year 2017’ (2017), <https://www.britishcouncil.in/programmes/uk-india-2017/about> [Cyrchwyd: 16 Ebrill 2019].
 2. ‘Behind the Scenes at NTW’s “Sisters”’ (2018), <https://www.walesartsreview.org/podcast-behind-the-scenes-at-ntws-sisters/> [Cyrchwyd: 27 Ionawr 2020].
 3. ‘Meera Syal on the UK/India Year of Culture’ (2017), <https://www.britishcouncil.in/programmes/uk-india-2017/about> [Cyrchwyd: 22 Ebrill 2019].
 4. <https://cdn.nationaltheatrewales.org/wp-content/uploads/2018/02/NationalTheatreWales_Sisters_Programme_ART-copy.pdf>[Cyrchwyd: 2 Mai 2019].
 5. <https://www.nationaltheatrewales.org/cy/> [Cyrchwyd: 5 Mai 2019].
 6. <http://theatr.cymru/> [Cyrchwyd: 14 Mehefin 2019].