Cynllun Llywodraeth Cymru i gyflwyno system caniatâd tybiedig ar gyfer rhoi organau


Cynllun Llywodraeth Cymru i gyflwyno system caniatâd tybiedig ar gyfer rhoi organau
Rhys ap Gwent

Yn 2015, bydd Llywodraeth Cynulliad Cymru’n cyflwyno cynllun caniatâd tybiedig ar gyfer rhoi organau. Yn fras, yn ôl y cynllun hwn, os na fynegwyd gwrthwynebiad gan oedolion yng Nghymru i roi eu horganau ar ôl iddynt farw, ac os na leisir gwrthwynebiad gan eu teuluoedd, tybir gan yr awdurdodau fod caniatâd wedi ei roi. Yn ôl y drefn bresennol, rhoddir cyfrifoldeb ar yr unigolyn i gofrestru fel rhoddwr, ond gyda gweithredu’r cynllun newydd, gofynnir i’r unigolyn ddatgofrestru os mai dyna yw ei ddymuniad. Cyflwynir yma werthusiad o’r cynllun o safbwynt cyfreithiol a moesegol.


Cyfeiriad:

 
 	Rhys ap Gwent, 'Cynllun Llywodraeth Cymru i gyflwyno system caniatâd tybiedig ar gyfer rhoi organau', Gwerddon, 16, Hydref 2013, 63-77.
  

Allweddeiriau

 
  Rhoi organau, caniatâd tybiedig, Llywodraeth Cymru.
  

Llyfryddiaeth:

 
 	

Llyfrau a llyfrynnau

 1. Campbell, A. V. (2009), The Body in bioethics (Abingdon: Routledge-Cavendish).
 2. Herring, J. (2011), Medical Law (Oxford: Oxford University Press).
 3. Jackson, E. (2ail argraffiad, 2010), Medical Law (Oxford: Oxford University Press).
 4. Llywodraeth Cymru (2012), Ymgynghoriad – Crynodeb o’r Ymatebion. Cynigion ar gyfer Deddfwriaeth ar Roi Organau a Meinweoedd (WG15008).
 5. Mason, J. K., a Laurie, G. T. (9fed argraffiad, 2013), Law and Medical Ethics (Oxford: Oxford University Press).
 6. NHS Blood and Transplant (26 Ionawr 2012), Achieving the 50% increase in organ donation (Bristol, NHSBT).
 7. NHS Blood and Transplant (2011), Transplant Activity in the UK. Activity Report 2010/11 (Bristol, NHSBT).
 8. Rhodes, R., Francis, L. P., a Silvers, A. (2006), The Blackwell Guide to Medical Ethics (Oxford: Blackwell Publishing).
 9. Webley, L., a Samuels, H. (2009), Complete Public Law (Oxford: Oxford University Press).

Achosion

 1. AB v Leeds Teaching Hospital [2004], 2 FLR 365.
 2. Dobson v North Tyneside [1996], 4 All ER 474.
 3. Doodeward v Spence [1908], 6 CLR 406.
 4. R v Bentham [2005], UKHL 18.
 5. R v Kelly [1998], 3 All ER 741.
 6. R v Rothery [1976], RTR 550.
 7. R v Welsh [1974], RTR 478.
 8. R v Yearworth [2009], 3 WLR 118.

Deddfwriaeth

 1. Deddf Llywodraeth Cymru 1998.
 2. Deddf Llywodraeth Cymru 2006, Atodlen 7, Paragraff 9.
 3. Deddf Galluedd Meddyliol 2005.
 4. Deddf Meinweoedd Dynol 2004.

Erthyglau

 1. Council of Europe (2011), ‘Newsletter. Transplant 2011’ (Strasbourg, Council of Europe).
 2. Csillag, C. (1998), ‘Brazil abolishes ‘presumed consent’ in organ donation’, Lancet, 352, 1367.
 3. Nwabueze, R. (2008), ‘Donated Organs, Property Rights and the Remedial Quagmire’, Medical Law Review, 16 (2), 201-24.
 4. Quigley, M. (2009), ‘Property: The Future of Human Tissue’, Medical Law Review, 17 (3), 457-66.

Ffynonellau Electronig

 1. http://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-14998726 [Cyrchwyd: 18 Hydref 2011].
 2. http://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-17766968 [Cyrchwyd: 21 Ebrill 2012].
 3. http://www.bbc.co.uk/iplayer/episode/b01by7cz/Moral_Maze_Organ_Donation [Cyrchwyd: 16 Chwefror 2012].
 4. http://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-politics-17226610 [Cyrchwyd: 1 Ebrill 2012].
 5. http://www.patients-association.com/Default.aspx?tabid=192 [Cyrchwyd: 5 Gorffennaf 2012].
 6. http://wales.gov.uk/consultations/healthsocialcare/organ/?lang=cy [Cyrchwyd: 20 Rhagfyr 2011].
 7. http://wales.gov.uk/about/aboutresearch/social/latestresearch/ organdonation/?lang=en [Cyrchwyd: 22 Ebrill 2012].