Brwydr Iaith, Brwydro Iaith: Terminoleg y byd pop Cymraeg fel dull protestio yn y 1960au a’r 1970au


Brwydr Iaith, Brwydro Iaith: Terminoleg y byd pop Cymraeg fel dull protestio yn y 1960au a’r 1970au
Craig Owen Jones

Mae’r erthygl hon yn bwrw golwg manwl ar y berthynas rhwng ymgyrchu iaith y 1960au a’r 1970au, a bathu termau newydd yn y byd pop Cymraeg. Canolbwyntir ar geisiadau i addasu’r Gymraeg i amgylchiadau cerddoriaeth boblogaidd y cyfnod hwn, ac eir ati i archwilio canlyniadau ideolegol y strategaethau bathu termau amrywiol a ddefnyddiwyd gan ysgrifenwyr.


Cyfeiriad:

 
 	Craig O. Jones, 'Brwydr Iaith, Brwydro Iaith: Terminoleg y byd pop Cymraeg fel dull protestio yn y 1960au a’r 1970au', Gwerddon, 16, Hydref 2013, 10-27.
  

Allweddeiriau

 
  Cerddoriaeth boblogaidd, iaith Gymraeg, newyddiaduraeth Gymraeg, diwydiant pop, ymgyrchu iaith.
  

Llyfryddiaeth:

 
 	
 1. Berresford Ellis, Peter, a Mac a’ Ghobhainn, Seamus (1971), The problem of language revival: Examples of language survival (Inverness: Club Leabhar).
 2. Davies, Janet (2ail argraffiad, 2000), ‘Welsh’, yn Price, Glanville (gol.), Languages in Britain and Ireland (Oxford: Blackwell), tt. 78-208.
 3. Gendall, Richard (1988), ‘Geiriau Benthyg a Bathu Termau’, Carn, 61, Gwanwyn, 12.
 4. Hill, Sarah (2007), ‘Blerwytirhwng?’: The Place of Welsh Pop Music (Aldershot: Ashgate).
 5. Hosokawa, Shuhei (1984), ‘The Walkman Effect’, Popular Music 4: Performers and Audiences, 165-80.
 6. Iwan, Dafydd (1977), ‘Y Byd Cymraeg’, pamffled ‘Twrw Tanllyd’ (dim manylion cyhoeddwr), t. 9.
 7. Jones, Craig Owen (2013, i’w chyhoeddi), “Still Here’?: A Geospatial Survey of Welshlanguage Popular Music’, yn Sara Cohen, Robert Knifton, Marion Leonard, a Les Roberts (goln), Sites of Popular Music Heritage: Memories, Histories, Places (London: Routledge).
 8. Jones, R. Emrys (1964), Termau Theatr (Caerdydd: Gwasg Prifysgol Cymru).
 9. Jones, Morris (1973), ‘The Present Condition of the Welsh Language’, yn Stephens, Meic (gol.), The Welsh Language Today (Llandysul: Gomer), tt. 110-26.
 10. Merriman, Peter, a Jones, Rhys (2009), ‘‘Symbols of Justice’: the Welsh Language Society’s campaign for bilingual road signs in Wales, 1967-1980’, Journal of Historical Geography, 35, 350-75’.
 11. Parry-Williams, T. H. (1923), The English Element in Welsh (London: Honourable Society of Cymmrodorion).
 12. Phillips, Dylan (1998), Trwy Ddulliau Chwyldro…?: Hanes Cymdeithas yr Iaith Gymraeg 1962-1992 (Llandysul: Gomer).
 13. Schäffner, Christina (2003), ‘Third Ways and New Centres: Ideological Unity or Difference?’, yn Calzada Pérez, María (gol.), Appropos of Ideology: Translation Studies on Ideology – Ideologies in Translation Studies (Manchester: St Jerome Publishing), tt. 23-41.
 14. Smith, Robert (2000), ‘Newyddiaduraeth a’r Iaith Gymraeg’, yn Jenkins, Geraint H. a Williams, Mari A. (goln), ‘Eu Hiaith a Gadwant’?: Y Gymraeg yn yr Ugeinfed Ganrif (Caerdydd: Gwasg Prifysgol Cymru), tt. 267-98.
 15. Stephens, Meic (gol.) (1973), The Welsh Language Today (Llandysul: Gomer).
 16. Williams, Jac L. (gol.) (1973), Geiriadur Termau/Dictionary of Terms (Caerdydd: Gwasg Prifysgol Cymru).
 17. Thomas, R. S. (1992), Cymru or Wales? (Llandysul: Gomer).

Cylchgronau a phapurau newydd

 1. Asbri
 2. Y Cymro
 3. Dracht
 4. Sgrech
 5. Swn
 6. Edward H. Dafis, ffilm ddogfen (darlledwyd 10fed Medi 1976).

ŵ