Egwyddor a phropaganda: cyfundrefn Franco a Chôr y Rhos


Egwyddor a phropaganda: cyfundrefn Franco a Chôr y Rhos
Siân Edwards

Mae’r erthygl hon yn dadansoddi ymweliad i Sbaen y Cadfridog Franco gan Gôr y Rhos, ar wahoddiad un o fudiadau Franco Educación y Descanso (Addysg a Hamdden). Yn y lle cyntaf, bu tipyn o drafod yn y wasg yn lleol am egwyddorion teithio i wlad a oedd, bryd hynny, wedi ei heithrio o’r gymuned ryngwladol. Hanai’r côr o ardal a oedd wedi gweld ymwneud â’r brigadau rhyngwladol yn Rhyfel Cartref Sbaen, ac a oedd hefyd, drwy gydddigwyddiad, ynghlwm wrth sefydlu gŵyl ddiwylliannol ryngwladol yn enw heddwch a dealltwriaeth. Mae’r erthygl yn ymchwilio i hanes y daith i Sbaen, i’r ddelwedd a gyflwynir o gyfundrefn Franco, ac mae’n gofyn i ba raddau y defnyddiwyd y daith gan Franco fel propaganda wrth i’w bolisi tramor newid gyda dyfodiad y Rhyfel Oer.


Cyfeiriad:

 
 	Siân Edwards, 'Egwyddor a phropaganda: cyfundrefn Franco a Chôr y Rhos', Gwerddon, 15, Gorffennaf 2013, 60-78.
  

Allweddeiriau

 
  Cyfundrefn Franco, polisi tramor Franco, Educación y Descanso, propaganda twrisitiaeth, Sbaen.
  

Llyfryddiaeth:

 
 	
 1. Alba, Victor (1948), Sleepless Spain, cyfieithwyd o’r Ffrangeg gwreiddiol, Insomnie Espagnole (Paris, 1947), gan Duff, Charles (Llundain: Cobbett Press).
 2. Amodia, José (1977), Franco’s Political Legacy: from dictatorship to façade democracy (Llundain: Allen Lane).
 3. Brenan, Gerald (1950, 1987), Face of Spain (Llundain: Turnstile Press, Penguin).
 4. Buchanan, Tom (2007), The Impact of the Spanish Civil War on Britain: war, loss and memory (Brighton: Gwasg Academaidd Sussex).
 5. Casero, Estrella (2000), La España que bailó con Franco: coros y danzas de la Sección Femenina (Madrid: Editorial Nuevas Estructuras).
 6. Davies, Hywel (2011), Fleeing Franco: How Wales Gave Shelter to Refugee Children from the Basque Country During the Spanish Civil War (Caerdydd: Gwasg Prifysgol Cymru).
 7. De Riquer, Borja (2010), Historia de España, Cyfrol 9, La dictadura de Franco (Barcelona: Crítica).
 8. Díaz Gijón, José. R. et al. (1998), Historia de la España actual 1939-1996: Autoritarismo y democracia (Madrid, Barcelona: Marcial Pons).
 9. Dunthorn, David J. (2000), ‘Britain and the Spanish Opposition 1945-50’, European History Quarterly, 30 (1).
 10. Eagle, Eleanor (1948), ‘Visit to Barcelona’, New Statesman, 30 Hydref.
 11. Francis, Hywel (1984), Miners Against Fascism: Wales and the Spanish Civil War (Llundain: Lawrence and Wishart).
 12. Gallo, Max (1973), Spain Under Franco, cyfieithwyd o’r Ffrangeg gwreiddiol, Histoire de l’Espagne Franquiste (Paris, 1969) gan Stewart, Jean (Llundain: Allen and Unwin).
 13. García, Hugo (2010), ‘Potemkin in Spain? British Unofficial Missions of Investigation to Spain during the Civil War’, European History Quarterly, 40 (2), Ebrill, 217-39.
 14. Gomez-Escalonilla, Lorenzo Delgado (1992), Imperio de Papel: Acción cultural y política exterior durante el primer franquismo (Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas).
 15. Graham, Helen a Labanyi, Jo (goln.) (1995), Spanish Cultural Studies (Rhydychen: Gwasg Prifysgol Rhydychen).
 16. Halsey, A. H. (gol.) (1972), Trends in British society since 1900: a guide to the changing social structure of Britain (Llundain: Macmillan).
 17. Hoare, Samuel (1946), Ambassador on a Special Mission (Llundain: Collins).
 18. Iglesias, Ana Cabeiros (2009), ‘La Sección Femenina. Aproximación a la ideología de una organización femenina en tiempos de Franco’, Ier Congreso Virtual Sobre Historia de las Mujeres (15-31 Hydref).
 19. Kirby, Dianne (2000), ‘Divinely Sanctioned: The Anglo-American Cold War Alliance and the Defence of Western Civilisation and Christianity, 1945-48’, Journal of Contemporary History, 5 (3), Gorffennaf, 385-412.
 20. Langdon-Davies, John (1953), Gatherings from Catalonia (Llundain: Cassell).
 21. López Gallegos, María Silvia (2004), ‘La política social desarrollada por la Orangización syndical durante el primer franquismo en Zamora (1939-1945): la creación de las Obras Sindicales’, Studia Zamorenna, Segunda Etapa, 7, 133-54. http://dialnet.unirioja.es/ servlet/articulo?codigo=1179971 [Cyrchwyd Chwefror 2013].
 22. Lorenzo, Manuel Ferraz (1997), ‘Reglamentación, Constitución y Desarrollo de la obra sindical falangista “Educación y Descanso”. Especial referencia al caso Tinerfeño’, Tebeto: Anuario del Archivo Histórico Insular de Fuerteventura, 10, 217-38. http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2231476 [Cyrchwyd 16 Awst 2012].
 23. Macaulay, Rose (1949, 1950), Fabled Shore: From the Pyrenees to Portugal by Road (Efrog Newydd: Gwasg Prifysgol Rhydychen UDA; elyfr Bloomsbury 2011).
 24. MacLennan, Julio Crespo (2000), ‘Spain and the Early Process of European Integration 1945-57’, yn Spain and the Process of European Integration, 1957-85 (Rhydychen ac Efrog Newydd: Palgrave mewn cydweithrediad gyda St. Anthony’s College, Rhydychen).
 25. Molinero, Carme ac Ysàs, Pere (1992), El Règim Franquista: Feixisme, Modernització i Consens (Girona, Vic: Eumo, ail gyhoeddwyd 1994, 1997).
 26. Moradiellos, Enrique (1996), ‘The Gentle General; The Official British Perception of General Franco during the Spanish Civil War’ yn Preston, Paul a MacKenzie, Ann L. (goln.), The Republic Besieged: Civil War in Spain 1936-1939 (Caeredin: Gwasg Prifysgol Caeredin).
 27. Morgan, Kenneth O. (1984), Labour in Power (Rhydychen: Clarendon Press).
 28. Payne, Stanley (1987), The Franco Regime 1936-1975 (Madison, Wisconsin: Gwasg Prifysgol Wisconsin).
 29. Preston, Paul (1990, 1995), The Politics of Revenge: Fascism and the Military in 20th Century Spain (Llundain ac Efrog Newydd: Routledge).
 30. Preston, Paul (2012), The Spanish Holocaust: Inquisition and Extermination in Twentieth Century Spain (Llundain: Harper Collins).
 31. Pritchett, V. S. (1954), The Spanish Temper (Llundain: Chatto & Windus).
 32. Segura, Antoni, Mayayo, Andreu ac Abelló, Teresa (goln.) (2010), La Dicatatura Franquista: La institucionalizació d’un règim (Barcelona: Prifysgol Barcelona).
 33. Stradling, Robert (2004), Wales and the Spanish Civil War: the dragon’s dearest cause? (Caerdydd: Gwasg Prifysgol Cymru).
 34. Williams, R. Bryn (1949), Taith i Sbaen (Dinbych: Gwasg Gee).

Archifau

 1. Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Papurau R. Bryn Williams, NLW MS 18223C.
 2. Archif Palacio de Liria, Madrid, Papurau Alba, 1.1.
 3. Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores, Madrid, AMAE R-1913/13.

Papurau Newydd a Chylchgronau

 1. ABC
 2. Baner ac Amserau Cymru
 3. Catholic Herald
 4. La Vanguardia Española
 5. Liverpool Daily Post
 6. Lleufer: Cylchgrawn Cymdeithas Addysg y Gweithwyr yng Nghymru, 6 (2), Haf 1950.
 7. Nene (Papur bro ardal Rhosllannerchrugog)
 8. New Statesman (Hydref 1948)
 9. Rhos Herald
 10. The Times
 11. Wrexham Leader