Gweithdrefnau cyfieithu’r Ganolfan Gyfieithu ar gyfer cyrff yr UE a’u perthnasedd i Gymru


Gweithdrefnau cyfieithu’r Ganolfan Gyfieithu ar gyfer cyrff yr UE a’u perthnasedd i Gymru
Gareth Watkins

Mae’r erthygl hon yn trafod y gweithdrefnau cyfieithu a’r dechnoleg a ddefnyddir yn y Ganolfan Gyfieithu ar gyfer cyrff yr Undeb Ewropeaidd (Centre de Traduction, CDT). Bydd perthnasedd y llif gwaith a’r dechnoleg yn cael ei drafod yn fyr yng nghyd-destun cyfieithu Saesneg-Cymraeg-Saesneg yng Nghymru, gan gyfeirio’n benodol at Wasanaeth Cyfieithu Llywodraeth Cymru.


Cyfeiriad:

 
 	Gareth Watkins, 'Gweithdrefnau cyfieithu’r Ganolfan Gyfieithu ar gyfer cyrff yr UE a’u perthnasedd i Gymru', Gwerddon, 14, Ebrill 2013, 46-67.
  

Allweddeiriau

 
  Technoleg cyfieithu, CAT, CDT, Centre de Traduction, gweithdrefnau cyfieithu, Gwasanaeth Cyfieithu Llywodraeth Cymru.
  

Llyfryddiaeth:

 
 	
 1. Andrews, Tegau (2012), Approaches to Website Localization: An Overview from a Welsh Perspective’, Contemporary Wales, 25 (1), 204-27
 2. Bwrdd yr Iaith Gymraeg (2009), ‘COFiwch eich cyfieithiadau Cymraeg’ http://www.byig-wlb.org.uk/Cymraeg/newyddion/Pages/ COFiwcheichcyfieithiadauCymraeg.aspx [Cyrchwyd 16 Mai 2011].
 3. CDT (2012a), ‘Presentation’, http://cdt.europa.eu/EN/whoweare/Pages/Presentation.aspx [Cyrchwyd 23 Mawrth 2012]. CDT (2012b), ‘Translation’, http://cdt.europa.eu/EN/whatwedo/Pages/Translation.aspx [Cyrchwyd 23 Mawrth 2012].
 4. CDT (2012c), ‘Activity Report of the Translation Centre 2011’: http://cdt.europa.eu/CDT%20 Documents/Activity%20report%202011%20%28analyse%20et%20appr%C3%A9ciation%20 du%20CA%29/CT-CA_002%202012_01_RA2011_et%20analyse_EN.pdf).
 5. Y Comisiwn Ewropeaidd (2002), ‘Consolidated Version Of The Treaty Establishing The European Community’, http://www.frontex.europa.eu/assets/Legal_basis/12002E_EN.pdf [Cyrchwyd 15 Ebrill 2012].
 6. Y Comisiwn Ewropeaidd (2006), Translation in the Commission Responding to the Challenges in 2007 and Beyond (Brwsel: Y Comisiwn Ewropeaidd).
 7. Y Comisiwn Ewropeaidd (2012), ‘European Commission - Official EU languages’, http://ec.europa.eu/languages/languages-of-europe/eu-languages_en.htm [Cyrchwyd 15 Ebrill 2012].
 8. Cunliffe (2007), ‘Wyneblyfr’, http://datblogu.blogs.glam.ac.uk/2007/08/20/wyneblyfr/ [Cyrchwyd 15 Awst 2011].
 9. Davies, John (1992), Hanes Cymru (Llundain: Penguin Books).
 10. DGT (2009a), Translating for a Multilingual Community (Gwlad Belg: DGT).
 11. DGT (2009b), Translation Tools and Workflow (Gwlad Belg: DGT).
 12. DGT (2011), ‘EUROPEAN ADVANCED MULTILINGUAL INFORMATION SYSTEM’, http://ec.europa.eu/dgs/translation/workwithus/calls/open/cattools/documents/011a_ annex_9_list_of_links_euramis_en.pdf [Cyrchwyd 11 Rhagfyr 2012].
 13. Gow, Francie, (2003), ‘Metrics for Evaluating Translation Memory Software’ http://www. chandos.ca/Metrics_for_Evaluating_Translation_Memory_Software.pdf [Cyrchwyd 19 Mehefin 2010].
 14. Jones, Rhys, et al. (2008), ‘Project Closure Report for SALT Cymru (HE 06 KEP 1002)’, http://www.saltcymru.org/english/SALT%20Cymru%20_HE%2006%20KEP%201002_%20 Project%20Closure%20Report.pdf [Cyrchwyd 15 Rhagfyr 2012].
 15. Lagoudaki, Elina (2006), ‘Translation Memories Survey 2006: Users’ Perceptions around TM Use’, yn Translating and the Computer, 28 (Llundain: ASLIB).
 16. Llywodraeth Cymru (2006), ‘Beth yw’r Undeb Ewropeaidd?’ http://wales.gov.uk/topics/ international/europeanaffairs/whatiseuropeanunion/?lang=cy [Cyrchwyd 14 Mawrth 2013].
 17. Llywodraeth Cymru (2012a), ‘Iaith fyw: iaith byw Strategaeth y Gymraeg 2012–17’, http://wales.gov.uk/docs/dcells/publications/122902wls201217cy.pdf t 52 [Cyrchwyd 15 Rhagfyr 2012].
 18. Llywodraeth Cymru (2012b), ‘Yr Iaith Gymraeg: Adroddiad blynyddol 2011–12’, http://assemblywales.org/cy/bus-home/bus-business-fourth-assembly-laid-docs/genld9012-e.pdf?langoption=3&ttl=GEN-LD9012%20-%20Yr%20Iaith%20Gymraeg%3A%20 Adroddiad%20Blynyddol%202011-12 [Cyrchwyd 15 Rhagfyr 2012].
 19. Llywodraeth Cynulliad Cymru (2003), ‘Iaith Pawb - Cynllun Gweithredu Cenedlaethol ar gyfer Cymru Ddwyieithog’, http://wales.gov.uk/depc/publications/welshlanguage/ iaithpawb/iaithpawbw.pdf?lang=cy [Cyrchwyd 21 Hydref 2009].
 20. Piehl, Aino et al. (2010), Writing for Translation (Lwcsembwrg: CDT).
 21. Prys, Delyth, et al. (2009), ‘Gwell offer technoleg cyfieithu ar gyfer y Diwydiant Cyfieithu yng Nghymru: Arolwg dadansoddol’ http://www.catcymru.org/wordpress/wp-content/uploads/PDFGwell%20offer%20technoleg%20cyfieithu%20ar%20gyfer%20y%20Diwydiant%20 Cyfieithu%20yng%20Nghymru.pdf [Cyrchwyd 15 Rhagfyr 2012].
 22. Pym, Anthony (2011), Translation research terms – a tentative glossary for moments of perplexity and dispute (Tarragona: Intercultural Studies Group).
 23. Undeb Ewropeaidd (2012), ‘EUROPA - The history of the European Union – 1958’, http://europa.eu/about-eu/eu-history/1945-1959/1958/index_en.htm [Cyrchwyd 15 Ebrill 2012].
 24. Undeb Ewropeaidd (2013), ‘How the EU works’ http://europa.eu/about-eu/index_en.htm [Cyrchwyd 14 Mawrth 2013].
 25. Verleysen, Piet (2010), ‘Introduction and welcome speech’, http://ec.europa.eu/dgs/ translation/publications/presentations/speeches/20100920_lisa_en.pdf [Cyrchwyd 23 Mawrth 2012].
 26. Watkins, Gareth (2010), ‘Crynodeb o Ganlyniadau Holiadur Technoleg Iaith’ http://gareth-watkins.co.uk/cymraeg/canlyniadau_arolwg_cyfieithwyr.html [Cyrchwyd 1 Medi 2010).
 27. Watkins, Gareth (2012), ‘Crynodeb o Ganlyniadau’r Ail Holiadur Technoleg Iaith’ http://gareth-watkins.co.uk/cymraeg/canlyniadau_arolwg_cyfieithwyr.html [Cyrchwyd 2 Awst 2012].