'Un Llef Pedwar Llais': Dylanwad canu corawl ar iechyd a lles yng Nghymru


'Un Llef Pedwar Llais': Dylanwad canu corawl ar iechyd a lles yng Nghymru
Gwawr Ifan

Ers y bedwaredd ganrif ar bymtheg, mae canu corawl wedi chwarae rhan flaenllaw yn y diwylliant a’r gymdeithas Gymreig. Yn ail hanner yr ugeinfed ganrif, bu galw cynyddol i ystyried dylanwad lles a safon byw ar iechyd. Yn sgil hyn, mae llawer o ymchwil yn ystyried y celfyddydau cymunedol, a chanu corawl yn benodol, fel enghraifft o gyfalaf cymdeithasol, a’r modd y gall hyn ddylanwadu ar iechyd a lles personol a chymdeithasol. O ganlyniad i’r gydnabyddiaeth hon, canolbwyntia’r erthygl hon ar ymchwil i’r berthynas rhwng canu corawl – fel digwyddiad cerddorol a chymdeithasol – ac iechyd a lles cyffredinol ymhlith cantorion amatur yng Nghymru.


Cyfeiriad:

 
  	Gwawr Ifan, '"Un Llef Pedwar Llais": Dylanwad canu corawl ar iechyd a lles yng Nghymru', Gwerddon, 10/11, Awst 2012, 15-39.
   

Allweddeiriau

 
    canu corawl yng Nghymru, cerddoriaeth fel cyfalaf cymdeithasol, cerddoriaeth mewn iechyd a lles, buddiannau canu corawl, dylanwad canu corawl ar iechyd a lles.