Digwyddiadau a Newyddion

Llun Mawr

Gwyddonwyr o Fangor yn ymweld a

Gwyddonwyr o Fangor yn ymweld a'r Arctig

A yw effaith newid hinsawdd ar orchudd eira yn yr Arctig yn mynd i effeithio allyriadau CO2 i’r atmosffer? Dyma un o’r cwestiynau y mae gwyddonwyr o Brifysgol Bangor yn ceisio eu hateb. Mae rhagolygon ar gyfer hinsawdd yr Arctig yn rhagweld newid ym mhatrwm cyfnodau o eira ac mae eira trwchus yn medru ynysu’r pridd oddi tano rhag y tywydd oer iawn uwch ei ben. Mae gwaith gan Brifysgol Tromso eisioes wedi dangos bod eira trwchus yn effeithio ar lwyddiant planhigion ond y cwestiwn y mae’r proseiect ym Mangor yn ceisio ei ateb yw beth yw effaith hyn ar brosesau cylchu carbon yn y pridd, ac a oes unrhyw oblygiadau ar gyfer allyriadau nwyon tŷ gwydr neu’r broses naturiol o ddiraddio deunydd planhigion er mwyn cynnal tyfiant y blynyddoedd canlynol? Mae’r prosiect yn cael ei arwain gan Paula Roberts o Brifysgol Bangor ac mae tîm bychain ar fin teithio i’r gymuned barhaol mwyaf gogleddol yn y byd yn Ny Ålesund, Svalbard.