Newyddion

Huw Williams yw enillydd Gwobr Gwerddon

Huw Williams

Athronydd Gwleidyddol yw enillydd Gwobr Gwerddon 2021.

Noddir Gwobr Gwerddon gan Gymdeithas Ddysgedig Cymru, a dyfernir y wobr bob dwy flynedd i awdur yr erthygl orau a gyhoeddwyd yn Gwerddon yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf.

Enillydd y wobr eleni yw Dr Huw Williams, sy’n Uwch-Ddarlithydd mewn Athroniaeth ym Mhrifysgol Caerdydd, gyda’i erthygl - ‘Y Llwybr tuag at Heddwch Parhaol: John Rawls a’r Athrawiaeth Rhyfel Cyfiawn’. Mae Huw yn athronydd gwleidyddol amlwg - trwy ei gyfrolau Credoau’r Cymry ac Ysbryd Morgan: Adferiad y Meddwl Cymreig, a thrwy gyfraniadau amrywiol at gyfnodolion fel Planet ac O’r Pedwar Gwynt, mae wedi gwneud cyfraniad sylweddol at drafodaeth athronyddol yng Nghymru.

Mae ei erthygl yn Gwerddon yn awgrymu bod safbwynt John Rawls, un athronwyr gwleidyddol mwyaf blaenllaw yr ugeinfed ganrif, ar ryfel yn un nodedig a beiddgar; ystyrir athrawiaeth Rawls yng ngoleuni ei ymrwymiad i feirniadaeth Kant a natur iwtopaidd ei fyfyrdodau ar gysylltiadau rhyngwladol yn The Law of Peoples. Mae hefyd yn myfyrio ar y syniadau o ryfel cyfiawn, rhyfel dyngarol, a heddychiaeth amodol.

Cyflwynwyd enwebiadau ar gyfer y wobr gan aelodau o Fwrdd Golygyddol Gwerddon, a gwaith y beirniaid Dr Anwen Jones a Dr Hywel Griffiths, sef golygydd ac is-olygydd Gwerddon oedd dewis pwy fyddai’n dod i’r brig. Roedd y ddau’n gytûn mai erthygl Dr Huw Williams oedd yn fuddugol eleni. 

Dywedodd Hywel Griffiths, is-olygydd Gwerddon:

"Ry’n ni’n llongyfarch Huw yn wresog iawn ar ennill Gwobr Gwerddon eleni. Gwobrwywyd yr erthygl ar sail grym y ddadl ysgolheigaidd a gyflwynir, ei harwyddocad ar gyfer deall a dadansoddi yr hyn sy’n digwydd yn y byd heddiw, a’i hygyrchedd i rai y tu allan i faes athroniaeth. Mae’r dair elfen yma’n crisialu bwriad cyfnodolyn Gwerddon.

"Diolch o galon i Huw, ac i’r holl awduron sydd wedi cefnogi Gwerddon trwy gyflwyno gwaith a thrwy adolygu dros y ddwy flynedd ddiwethaf. Ry’n ni’n awyddus iawn i dderbyn cyfraniadau ysgolheigaidd o bob maes ymchwil."

Bydd Huw yn derbyn tlws ynghyd â £100 yn rhoddedig gan Gymdeithas Ddysgedig Cymru yn ystod noson wobrwyo’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol ar ddydd Mawrth 5 Hydref 2021.