Hafan

Cyfnodolyn Ymchwil y Coleg Cymraeg

Cyfnodolyn academaidd sy'n cyhoeddi ymchwil ysgolheigaidd o'r Celfyddydau, y Dyniaethau a’r Gwyddorau trwy gyfrwng y Gymraeg ac yn gydnaws â gofynion y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF).

Croeso i Gwerddon

Mae Gwerddon yn e-gyfnodolyn academaidd cyfrwng Cymraeg.

Cyhoeddir Gwerddon ar y we o leiaf ddwywaith y flwyddyn ac mae’n cynnwys ymchwil ysgolheigaidd yn y Gwyddorau, y Celfyddydau a’r Dyniaethau.

Dau brif amcan sydd i Gwerddon, sef symbylu a chynnal trafodaeth academaidd ar draws ystod eang o feysydd a chreu cronfa o waith ysgolheigaidd at ddefnydd myfyrwyr ymchwil ac academyddion cyfrwng Cymraeg.

Cyhoeddwyd y rhifyn cyntaf o Gwerddon ym mis Ebrill 2007 ac ar y wefan hon gellir darllen pob rhifyn o'r cyfnodolyn oddi ar hynny.

Cyllidir Gwerddon gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.


Cyhoeddi Rhifyn 33 Gwerddon


Mae Rhifyn 33 yn cynnwys erthyglau o feysydd amrywiol: Astudiaethau cerddo-lenyddol yng Nghymru, Adnabod peryglon ymysg myfyrwyr chwaraeon, cronni plasma o bositronau a modelu stormydd ar y môr. Awduron y rhifyn hwn yw Dr Elen Ifan; Carwyn Jones, Meilyr Jones a Daisie Mayes; Hywel Turner Evans ac Aled Isaac a Philip Jonathan.

I ddarllen Rhifyn 33, cliciwch ar 'Rhifynnau'.

​Rhifynnau

 

Cadeirydd newydd i Fwrdd Golygyddol Gwerddon  


Penodwyd Dr Paula Roberts, Uwch Ddarlithydd yn Ysgol Gwyddorau Naturiol Prifysgol Bangor, yn Gadeirydd Bwrdd Golygyddol Gwerddon. Mae Paula eisoes wedi cychwyn ar ei rôl, fydd yn para am dymor o dair blynedd.