Iwan Wyn Rees


Darlithydd yn Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd, yw Iwan Wyn Rees. Ymunodd ag Ysgol y Gymraeg yn 2012 pan y'i penodwyd yn Gydymaith Ymchwil ar brosiectau a ganolbwyntiai ar anawsterau ynganu dysgwyr ym maes Cymraeg i Oedolion. Cyn hynny, derbyniodd nawdd oddi wrth yr AHRC a'i galluogodd i ymchwilio i rai tafodieithoedd Cymraeg ym Mhrifysgol Aberystwyth. Dyfarnwyd iddo ddoethuriaeth yn 2013 am astudiaeth o amrywiadau ffonolegol mewn dwy ardal benodol, sef cyffiniau Harlech (ardal ei febyd) a Bro Dysynni (cyffiniau Tywyn, Meirionnydd). Yn ddiweddar, derbyniodd Iwan nawdd oddi wrth y Coleg Cymraeg Cenedlaethol ar gyfer creu adnodd tafodieithol i actorion a sgriptwyr sydd bellach i’w weld yn Llyfrgell Adnoddau’r Coleg.

Iwan Wyn Rees a Jonathan Morris, ‘Astudiaeth o ganfyddiadau tiwtoriaid Cymraeg i Oedolion o anawsterau ynganu ymhlith dysgwyr yr iaith’, Gwerddon, 27, Hydref 2018, 39-66.

Iwan Wyn Rees, ‘“Dim Sôn am Dduw na Dyn”: Ar drywydd yr “U Ogleddol” yng nghanolbarth Cymru’, Gwerddon, 22, Hydref 2016, 47-74.