Hanna Binks


Mae Hanna Binks yn fyfyrwraig PhD mewn Dwyieithrwydd ym Mhrifysgol Bangor. Ei phrif faes ymchwil yw datblygiad dwyieithrwydd mewn amodau cyfyngedig. Mae’n derbyn cyllid gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol a’r ESRC.

Hanna Binks ac Enlli Thomas, Effaith amlder iaith yn y cartref ar wybodaeth oedolion o’r system o greu enwau lluosog yn y Gymraeg’, Gwerddon, 22, Hydref 2016, 31-46.