Tudur Davies


Mae Dr Tudur Davies yn ddarlithydd Mathemateg gyda’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn Athrofa Mathemateg, Ffiseg a Chyfrifiadureg Prifysgol Aberystwyth. Graddiodd mewn Mathemateg ym Mhrifysgol Aberystwyth ’nôl yn 2005 ac aeth ymlaen i astudio am radd meistr mewn Modelu Hylifau Cymhleth, cyn cwblhau doethuriaeth ar fodelu ewyn hylifol. Bu’n gweithio am ddwy flynedd fel Cynorthwyydd Ymchwil ar brosiect RIVIC (Sefydliad Cyfrifiadura Gweledol Cymru) ar fodelu a delweddu deunyddiau cymhleth, prosiect ar y cyd rhwng yr Adran Gyfrifiadureg a'r Sefydliad Mathemateg a Ffiseg ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Tudur Davies, Lee Garratt a Simon Cox, 'Rhaniad arwynebedd lleiaf silindr yn dair rhan', Gwerddon, 20, Hydref 2015, 30-43.