Lowri Edwards, Anna Bryant ac Anwen Mair Jones


Un o ddeiliaid ysgoloriaethau ymchwil y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yw Lowri Edwards (yn y llun), sydd bellach yn nhrydydd blwyddyn ei doethuriaeth ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd. Mae ei doethuriaeth yn ymchwilio i effeithiolrwydd ymyriad llythrennedd corfforol gydag athrawon o fewn ysgolion cynradd.

Mae Dr Anna Bryant yn ddarlithydd mewn Chwaraeon ac Addysg Gorfforol ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd. Mae gan Anna gefndir o addysgu Addysg Gorfforol ac enillodd ei ddoethuriaeth am draethawd ar y fenter ‘5×60’ a gyllidwyd gan Chwaraeon Cymru.

Darlithydd mewn Ffisioleg a Chwaraeon ar gynllun staffio academaidd y Coleg yw Dr Anwen Mair Jones. Yn 2012 cwblhaodd Anwen radd doethur ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd dan nawdd y Coleg am waith ymchwil ar iechyd plant a phobl ifanc.

Lowri Edwards, Anna Bryant ac Anwen Mair Jones, 'Canfyddiadau athrawon Addysg Gorfforol ynghylch Addysg Gorfforol o ansawdd uchel o fewn ysgolion cyfrwng Cymraeg yn ne Cymru', Gwerddon, 20, Hydref 2015, 44-60.