Owen Wyn Roberts


Magwyd Dr Owen Wyn Roberts ym Mangor, a derbyniodd ei addysg yn Ysgol y Garnedd ac Ysgol Tryfan, cyn astudio gradd meistr mewn Ffiseg a Ffiseg y Planedau a’r Gofod ym Mhrifysgol Aberystwyth. Yn ystod ei astudiaethau, cafodd gyfle i astudio Ffiseg niwtronau yn Institute Laue Langevin yn Grenoble, ynghyd â threulio cyfnod o brofiad gwaith ym Mhrifysgol Hawaii yn astudio Ffiseg corona’r Haul. Bu hefyd yn fyfyriwr Erasmus ym Mhrifysgol Svalbard, gan astudio Ffiseg plasma’r gofod a’r atmosffêr. Ar ôl ennill ysgoloriaeth, bu’n astudio tuag at radd ddoethur ym Mhrifysgol Aberystwyth, gan ymchwilio i Ffiseg plasma yng ngwynt yr Haul. Y mae’n arbenigo mewn tyrfedd plasma.

Owen Wyn Roberts, Xing Li, a Bo Li, 'Tyrfedd yng ngwynt yr Haul', Gwerddon, 19, Ebril 2015, 45-58.