Rhys Dafydd Jones


Y mae Dr Rhys Dafydd Jones yn ddarlithydd i’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol mewn Daearyddiaeth Ddynol ym Mhrifysgol Aberystwyth. Derbyniodd ei addysg yn Ysgol Ystalyfera a Phrifysgol Aberystwyth, gan gwblhau PhD ar Fwslemiaid yng nghefn gwlad gorllewin Cymru. Y mae ganddo ddiddordeb yn y cysylltiadau rhwng amlddiwylliannedd, cenhedloedd lleiafrifol a hawliau lleiafrifol, gan ymddiddori’n benodol ym mhrofiadau carfannau lleiafrifol mewn ardaloedd nad ydynt yn fetropolitanaidd. Y mae ei waith hefyd yn ymwneud â rôl crefydd mewn cymdeithasau gwledig.

Rhys Dafydd Jones, 'Mwslemiaid yn y Gymru wledig: datgysylltiad, ffydd a pherthyn', Gwerddon, 19, Ebril 2015, 9-27.