A. Russell Davies


Derbyniodd yr Athro A. Russell Davies ei addysg yn Ysgol Ramadeg Dyffryn Aman, a phrifysgolion Llundain, Caergrawnt a Rhydychen. Wedi graddio mewn Mathemateg a Ffiseg, fe’i hetholwyd i’r Gymrodoriaeth Ymchwil Atlas mewn Mathemateg yng Ngholeg Penfro Rhydychen, a rhoddwyd iddo fynediad i gyfrifiadur mwyaf y DU (bryd hynny) wedi ei leoli yn Labordy Rutherford. Dychwelodd i Gymru yn 1976 i ddarlithio mewn Mathemateg Gymhwysol ym Mhrifysgol Aberystwyth. Bu’n Bennaeth Mathemateg ym mhrifysgolion Aberystwyth a Chaerdydd, ac ar hyn o bryd mae’n dal penodiadau anrhydeddus yn y ddau sefydliad. Fe’i hetholwyd yn Gymrawd Cymdeithas Ddysgedig Cymru yn 2011.

A. Russell Davies, 'Dadymdroelliad y modwlws cymhlyg mewn glud-elastigedd llinol', Gwerddon, 24, Awst 2017, 22-37.