Manon Jones


Mae Dr Manon Jones yn ddarlithydd ac yn gydlynydd y ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg yn yr Ysgol Seicoleg, Prifysgol Bangor, ac ariennir ei swydd gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Derbyniodd ei gradd gyntaf mewn Seicoleg ym Mhrifysgol Caerefrog yn 2001, cyn ennill gradd Meistr a PhD o Brifysgol Caeredin yn 2007. Cwblhaodd dair blynedd o waith ôl-ddoethurol, yn cynnwys cyfnod fel prif ymchwilydd drwy grant a ddyfarnwyd iddi gan gorff cyllido ESRC. Ers dechrau ei chyfnod ym Mangor yn 2010, creodd Manon labordy iaith niwrowyddonol, ac mae ar hyn o bryd yn goruchwylio dwy fyfyrwraig PhD.

Manon Jones, 'Seiliau seicolegol darllen yn rhugl: adolygiad', Gwerddon, 18, Medi 2014, 41-54.