Rowan O'Neill


Artist ac ysgrifenwraig o Felinwynt yng Ngheredigion yw Dr Rowan O’Neill. Mae ei hymarfer ac ymchwil yn cynrychioli archwiliad parhaol o iaith, hunaniaeth, lle a pherthyn. Ysbrydoliaeth ei gwaith yw ei chefndir mewn astudiaethau crefyddol a’r gwahaniaeth rhwng y gymdeithas drefol Brydeinig gyfoes a’i magwraeth amaethyddol Gymreig. Yn 2013, cwblhaodd radd ddoethur ym Mhrifysgol Aberystwyth dan nawdd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol am ei gwaith ymchwil ar archif yr artist Cliff McLucas.

Rowan O'Neill, 'Heddwch Salem? Astudiaeth o bortread Cliff McLucas o Cynog Dafis', Gwerddon, 17, Mawrth 2014, 23-40.