Rhys ap Gwent


Mae Rhys ap Gwent yn fyfyriwr ôl-raddedig ym Mhrifysgol Abertawe. Cyn astudio’r Gyfraith yn Abertawe, derbyniodd radd mewn Gwyddoniaeth Fiofeddygol ym Mhrifysgol Caerdydd. Ei uchelgais yw dilyn gyrfa ym maes arbenigol Cyfraith Feddygol.

Rhys ap Gwent, 'Cynllun Llywodraeth Cymru i gyflwyno system caniatâd tybiedig ar gyfer rhoi organau', Gwerddon, 16, Hydref 2013, 63-77.