Ffion Curtis et al.


Ffion Curtis, E. J. Oliver, A. W. Jones, S. Rice, a R. Thatcher

Mae’r awduron yn aelodau o’r Grŵp Ymchwil i weithgaredd corfforol mewn iechyd, yn ystod adferiad ac wrth heneiddio, wedi ei leoli yn yr Adran Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff ym Mhrifysgol Aberystwyth. Mae’r grŵp rhyngddisgyblaethol hwn yn cynnwys ymchwilwyr ym meysydd biomecaneg, rheoli symudiadau, ffisioleg, maeth, a seicoleg wybyddol ac ymddygiadol. Mae aelodau’r grŵp yn gweithio’n agos gyda chlinigwyr, cleifion a sefydliadau gwirfoddol. Nod y grŵp ymchwil yw edrych ar y rhesymau dros gyfyngiadau ar weithgareddau corfforol ynghyd ag astudio canlyniadau gweithgareddau corfforol ac arferion byw, gan gynnwys ansawdd bywyd a gallu gweithrediadol (functional ability). Amcan allweddol yr ymchwil hwn yw datblygu strategaethau ac ymyriadau er mwyn sicrhau buddiannau iechyd ac adferiad o’r radd flaenaf.

Ffion Curtis, E. J. Oliver, A. W. Jones, S. Rice, a R. Thatcher, 'Iechyd a newidiadau ffordd o fyw sy’n gysylltiedig ag oedran mewn ardaloedd gwledig: y pwyslais ar bryderon cyfredol yng Nghymru', Gwerddon, 16, Hydref 2013, 28-39.