Rhianedd Jewell


Mae Dr Rhianedd Jewell wedi cwblhau doethuriaeth ym maes llenyddiaeth Eidaleg ym Mhrifysgol Rhydychen. Astudiodd hi yno yng Ngholeg St Anne am naw mlynedd lle dechreuodd gyda gradd Ieithoedd Modern gan arbenigo mewn Ffrangeg ac Eidaleg. Testun ei doethuriaeth oedd y berthynas rhwng hunaniaeth, iaith ac adrodd yng ngwaith yr awdures o Sardinia, Grazia Deledda. Erbyn hyn, mae Rhianedd yn darlithio yn Adran y Gymraeg Prifysgol Abertawe. Mae ei diddordebau ymchwil yn cynnwys llenyddiaeth menywod, moderniaeth, ysgrifennu hunangofiannol, theori cyfieithu a’r cysylltiadau rhwng llenyddiaeth yr Eidal a Chymru. Ym mis Medi 2013 bydd Rhianedd yn symud i Brifysgol Aberystwyth lle y’i hapwyntiwyd yn Ddarlithydd mewn Cymraeg Proffesiynol drwy Gynllun Staffio Academaidd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Rhianedd Jewell, 'Iaith a hunaniaeth yng ngwaith Grazia Deledda', Gwerddon, 15, Gorffennaf 2013, 9-24.