Sophie Smith


Mae Dr Sophie Smith yn Ddarlithydd mewn Ffrangeg dan nawdd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol ym Mhrifysgol Abertawe. Ar ôl astudio tuag at radd doethuriaeth dan nawdd y Ganolfan Addysg Uwch Cyfrwng Cymraeg, cafodd ei phenodi i un o swyddi darlithio Ffrangeg y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn 2012. Mae’n dysgu pynciau megis yr ymerodraeth Ffrengig, polisi iaith yn Ffrainc a’r byd Ffrangeg ei iaith, a Rhyfel Algeria. O ran diddordebau ymchwil, mae’n arbenigo mewn astudiaethau gwryweidd-dra a rhywedd. Ysgrifennodd ei doethuriaeth ar y portread o wyrywdod mewn nofelau Ffrangeg eu hiaith o wledydd Islamaidd. Ar hyn o bryd, mae’n ymchwilio i ddwyreinioldeb ac Islamoffobia mewn ffilmiau poblogaidd cyfoes.

Sophie Smith, 'Chwilio am oddrychedd yn L'homme rompu gan Tahar Ben Jelloun', Gwerddon, 15, Gorffennaf 2013, 41-59.

Sophie Smith a Kathryn Jones oedd cydlynwyr Gwerddon rhifyn 15, rhifyn arbennig ar Ieithoedd Modern.