Gareth Watkins


Mae Gareth Watkins yn fyfyriwr doethuriaeth yn ei flwyddyn olaf ym Mhrifysgol Abertawe. Prif ddiddordeb ymchwil Gareth yw Technoleg Iaith a sut y’i defnyddir yng nghyd-destun cyfieithu Saesneg-Cymraeg-Saesneg yng Nghymru. Mae Gareth wedi cynnal dau arolwg llwyddiannus a gynlluniwyd er mwyn ymchwilio i’r defnydd o dechnoleg iaith yng Nghymru, a’r agweddau tuag ati. Mae Gareth wedi cyflwyno papurau yn seiliedig ar ei waith mewn cynadleddau yn Abertawe, Bangor ac i gynulleidfa ryngwladol ym Marselona. Mae Gareth hefyd yn rhan o’r rhwydwaith ymchwil ‘Cyfieithu Mewn Diwylliannau Di-Wladwriaeth: Safbwyntiau Beirniadol Newydd o Gymru’. Ar hyn o bryd mae’n gweithio ar lunio metrig gyda’r bwriad o helpu cyfieithwyr wrth iddynt gloriannu systemau Cof Cyfieithu.

Gareth Watkins, 'Gweithdrefnau cyfieithu’r Ganolfan Gyfieithu ar gyfer cyrff yr UE a’u perthnasedd i Gymru', Gwerddon, 14, Ebrill 2013, 46-67.