Rhian Meara


Mae Dr Rhian Meara yn gweithio fel Athrawes Brifysgol ym Mhrifysgol Glasgow wedi cyfnod fel ymchwilydd ym Mhrifysgol Abertawe. Enillodd ei gradd Meistr o Brifysgol Caerlŷr a’i doethuriaeth o brifysgol Caeredin. Ei phennaf diddordeb yw llosgfynyddoedd ac mae wedi teithio i Wlad yr Iâ er mwyn cwblhau gwaith ymchwil yn y maes. Ar wahân i’w gwaith fel gwyddonydd, mae’n ymddiddori mewn hyrwyddo a chyfathrebu gwyddoniaeth tu hwnt i’r ystafell ddosbarth.

Rhian Meara, 'Pwysigrwydd llofnod cemegol lludw folcanig o Wlad yr Iâ: Teffra “Grákolla” o losgfynydd Torfajökull', Gwerddon, 13, Chwefror 2013, 66-77.