Gareth Clubb


Mae Gareth Clubb wedi gweithio ym maes amgylchedd yng Nghymru ers dros ddegawd. Mae'r cyfnod yma yn cynnwys gwaith polisi gyda Chadwch Gymru’n Daclus ac Asiantaeth Amgylchedd Cymru, ymchwil yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru, a Chyfarwyddo Cymdeithas Eryri a Chyfeillion y Ddaear Cymru. Ymhlith yr erthyglau mae Gareth wedi ysgrifennu sydd wedi’u cyhoeddi mae: “Peak Oil”, “Waste Management in Wales”, “Sustainable Development in Wales”, “Plastic Bags Position Paper”, a “Carbon Dioxide Emissions in Wales”.

Gareth Clubb, 'Sbwriel ar heolydd bach Cymru: Astudiaeth achos Penisa'r Waun', Gwerddon, 12, Rhagfyr 2012, 10-23.