Gwawr Ifan


Mae Gwawr Ifan yn Gymrawd Dysgu yn Ysgol Cerddoriaeth, Prifysgol Bangor. Daw yn wreiddiol o ardal y Preselau yn Sir Benfro, ond mae bellach wedi ymgartrefu yng ngogledd-orllewin Cymru ers 2004, pan ddaeth i Brifysgol Bangor i astudio Gradd BMus. Parhaodd a’i hastudiaethau ôl-radd ym Mhrifysgol Bangor yn dilyn ennill ysgoloriaeth 5 mlynedd gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Derbyniodd radd MA yn 2009, gyda’i thraethawd hir yn edrych ar ‘Gerddoriaeth gyda Throseddwyr ag Afiechyd Meddwl’. Ei phrif faes ymchwil yw Cerddoriaeth mewn Iechyd a Lles ac mae bellach yn y broses o gwblhau doethuriaeth sy’n edrych ar Gerddoriaeth mewn Iechyd a Lles yng Nghymru.

Gwawr Ifan, '"Un Llef Pedwar Llais": Dylanwad canu corawl ar iechyd a lles yng Nghymru',Gwerddon, 10/11, Awst 2012, 15-39.