Jessica J. Clapham


Mae Jessica Clapham yn Ddarlithydd mewn Addysg yn yr Ysgol Addysg, Prifysgol Bangor. Fe'i haddysgwyd ym Mhrifysgol Cymru Bangor a Phrifysgol Caerdydd a chafodd radd BA mewn Llenyddiaeth Saesneg ac (yn 1994) radd MA mewn Ieithyddiaeth Gymhwysol. Mae wedi gweithio fel athrawes yn Sudan a Tsieina a gweithredu fel ymgynghorydd a hyfforddwr llythrennedd yn Jamaica, Lesotho, a Phacistan. Chwaraeodd ran allweddol yn sefydlu Prosiect Cymru-Jamaica gyda Sheila Bennell a Lorna Egan ac mae wedi cyd-ysgrifennu erthyglau ar gyfer English in Education ac Education Transactions. Hefyd ysgrifennodd bennod ar ddwyieithrwydd gyda'r Athro Colin Baker. Mae hefyd yn cyfrannu at adolygiadau ar faterion addysgol.

Jessica J. Clapham, 'Dadansoddiad o ddefnydd athrawon dan hyfforddiant o gyfnewid cod mewn dosbarth uwchradd dwyieithog: Achos o Gymru', Gwerddon, 10/11, August 2012, 158-195.