Gethin H. Matthews


Ganwyd Dr Gethin Matthews yn Llanbedr Pont Steffan ac fe’i magwyd ar aelwyd Gymraeg yn Llundain. Wedi iddo raddio o Brifysgol Caergrawnt, fe weithiodd am flynyddoedd yn y cyfryngau cyn cychwyn ar ddoethuriaeth mewn Hanes Cymru ym Mhrifysgol Caerdydd dan gyfarwyddyd Dr Bill Jones, gan ymchwilio i hanes y Cymry yn y Rhuthr Aur i Golumbia Brydeinig. Treuliodd ddwy flynedd yn dysgu yn Adran Hanes a Hanes Cymru, Prifysgol Caerdydd, ac yn goruchwylio’r prosiect 'Cymry’r Rhyfel Mawr Ar-lein' ar ran y Brifysgol. Ers Awst 2011 mae'n aelod o Adran Hanes Prifysgol Abertawe, mewn swydd a ariannir gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Yn ogystal â dysgu myfyrwyr yn Abertawe, mae’n darlithio a chynnig adnoddau i fyfyrwyr ym mhrifysgolion Bangor ac Aberystwyth.

Gethin Matthews, '"Sŵn yr ymladd ar ein clyw”: Cyflwyno’r Rhyfel Mawr yn y Gymraeg', Gwerddon, 10/11, Awst 2012, 132-157.