Huw Dylan Owen


Mae Huw Dylan Owen yn cwblhau ei astudiaethau PhD fel myfyriwr rhan amser yn Academi Hywel Teifi, Prifysgol Abertawe. Canolbwynt ei ymchwil yw dylanwad iaith ar effeithiolrwydd therapi yng ngofal iechyd a chymdeithasol. Mae ganddo brofiad helaeth o weithio ym maes adsefydlu cymunedol ac erbyn hyn mae’n gweithio fel rheolwr rhanbarth Llanelli ar wasanaethau gofal cynradd, cymunedol a chymdeithasol gyda Bwrdd Iechyd Hywel Dda a Chyngor Sir Gâr.

Huw Dylan Owen a Steve Morris, 'Effaith iaith ar adsefydlu corfforol: Astudiaeth o ddylanwad iaith ar effeithiolrwydd therapi mewn cymuned Gymraeg', Gwerddon, 10/11, Awst 2012, 83-112.