Steve Morris


Mae Steve Morris yn ddarlithydd yn y Gymraeg yn Academi Hywel Teifi, Prifysgol Abertawe. Mae ei brif feysydd ymchwil ac addysgu yn cynnwys polisi iaith a chynllunio ieithyddol yng Nghymru, yn enwedig yng nghyd-destun dysgu’r Gymraeg i oedolion, caffael iaith ac ieithyddiaeth gymdeithasol. Ymhlith ei gyhoeddiadau, mae’n gyd-awdur y llyfr Cymraeg i weithwyr Gofal Cymdeithasol.

Huw Dylan Owen and Steve Morris, 'Effaith iaith ar adsefydlu corfforol: Astudiaeth o ddylanwad iaith ar effeithiolrwydd therapi mewn cymuned Gymraeg', Gwerddon, 10/11, Awst 2012, 83-112.