Myfanwy Davies


Mae Dr Myfanwy Davies yn ddarlithydd gyda'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn Ysgol Gwyddor Cymdeithas, Prifysgol Bangor, ble mae’n arwain y radd Cymdeithaseg a Pholisi Cymdeithasol. Graddiodd o Goleg Oriel, Rhydychen, gan astudio am raddau uwch yng Nghaergrawnt, Sheffield a Llundain. Bu’n dysgu seminarau mewn Cymdeithaseg ym Mhrifysgol Damascus ac yn darlithio yn adrannau Cymdeithaseg Prifysgolion Aix-Marseille a Rouen. Mae wedi cyhoeddi sawl papur ymchwil mewn cyfnodolion safonol ac wedi cyflwyno nifer o bapurau mewn cynadleddau rhyngwladol.

Myfanwy Davies, 'Dewis a'r dinesydd? Penderfyniadau iechyd a'u goblygiadau ar gyfer datblygu dinasyddiaeth Gymreig', Gwerddon, 10/11, Awst 2012, 40-63.