Ioan Williams


Ganwyd Ioan Williams yn Nhredegar. Astudiodd Saesneg ym Mhrifysgol Rhydychen rhwng 1960 a 1964 cyn cael ei benodi’n ddarlithydd yn Adran Saesneg Prifysgol Exeter. Symudodd oddi yno i ddarlithio ym Mhrifysgol Warwick. Yna, bu’n fyfyriwr yn Adran y Gymraeg, Prifysgol Aberystwyth, cyn cael ei benodi’n athro yn Ysgol Gyfun Gymunedol Penweddig. Yn 1982, fe’i penodwyd yn ddarlithydd yn Adran Ddrama Prifysgol Aberystwyth, a bu’n bennaeth ar yr adran honno rhwng 1990 a 2007. Yn 2007, sefydlodd y cyfnodolyn Gwerddon, a bu’n olygydd arno tan 2014. Yn ystod yr un cyfnod, bu hefyd yn Gadeirydd ar Fwrdd Rheoli Theatr Genedlaethol Cymru. Ar hyn o bryd, mae’n Athro Emeritws ym Mhrifysgol Aberystwyth. Mae’n awdur ac yn olygydd ar gyfrolau niferus yn y Gymraeg a’r Saesneg ym maes barddoniaeth a ffuglen Saesneg, llenyddiaeth Gymraeg a llenyddiaeth Ewropeaidd.

Ioan Williams, 'Ideoleg ac estheteg yn y mudiad drama', Gwerddon, 2, Hydref 2007, 87-103.

Ioan Williams, 'Lewis Edwards a Brad y Dysgedigion', Gwerddon, 24, Awst 2017, 83-101.