Wyn Thomas


Mae Wyn Thomas yn Ddirprwy Is-Ganghellor ym Mhrifysgol Bangor. Graddiodd mewn Cerddoriaeth ym Mhrifysgol Bangor a chwblhaodd ei astudiaethau ôl-radd ym maes ethnogerddoreg cyn dilyn cyfnod fel Cynorthwyydd Ymchwil ym Mhrifysgol Cymru. Penodwyd ef yn ddarlithydd ym Mangor ym 1981 ac yn fuan wedi hynny, sefydlodd Archif Cerddoriaeth Draddodiadol Cymru. Y mae’n Gymrawd Dysgu’r Brifysgol ac yn cyd-olygu’r cylchgrawn dwyieithog Hanes Cerddoriaeth Cymru.

Wyn Thomas, 'Annie Ellis "Cwrt Mawr", Canorion Aberystwyth a chanu traddodiadol Cymru', Gwerddon, 2, Hydref 2007, 51-86.