Diarmait Mac Giolla Chríost


Mae Diarmait Mac Giolla Chríost yn Athro yn Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd. Mae’n frodor o Iwerddon ac yn awdurdod ar leiafrifoedd ieithyddol a chynllunio ieithyddol. Mae ei ddiddordebau ymchwil yn cwmpasu nifer o feysydd, gan gynnwys natur y berthynas rhwng iaith a gwrthdaro, o bersbectif cymharol, Ewropeaidd ac, yn ogystal, iaith yng nghyd-destun y ddinas, a hynny o bersbectif cymharol a rhyngwladol. Ymhlith ei gyhoeddiadau mae Language, Identity and Conflict (Routledge), The Irish Language in Ireland from Goídel to Globalisation (Routledge) a Language and the City (Palgrave Macmillan). Mae'n Gymrawd o'r Gymdeithas Ddaearyddiaeth Frenhinol a'r Gymdeithas Hanesyddol Frenhinol.

Diarmait Mac Giolla Chríost, 'Dinasyddiaeth, Bwrdd yr Iaith, a marchnata'r Gymraeg', Gwerddon, 1, Ebrill 2007, 43-52.