Leila Salisbury


Mae Leila Salisbury yn fyfyriwr doethuriaeth yn Ysgol Cerddoriaeth, Prifysgol Bangor, a maes ei hymchwil yw cerddoriaeth draddodiadol Cymru’r ddeunawfed a’r bedwaredd ganrif ar bymtheg, gan ganolbwyntio ar weithgarwch cerddorol Mair Richards Darowen (1787-1877). Graddiodd mewn Cymraeg a Cherddoriaeth ym Mhrifysgol Bangor. Wedi graddio dilynodd gwrs MPhil yn dwyn y teitl ‘Canu’r Dewin o Drefflemin: Golwg ar Alawon Gwerin Iolo Morganwg’ sy’n cynnwys astudiaeth o gyd-destun ehangach y cyfnod. Mae rhan o’r astudiaeth honno wedi’i chyhoeddi yng nghylchgrawn Canu Gwerin (Cyf. 31, 2008) o dan y pennawd ‘‘Hai haw Brithi i’r buarth’ – Golwg ar ganeuon gwaith Iolo Morganwg’.

Leila Salisbury, 'Golwg ar ganeuon serch Iolo Morganwg, gyda sylw arbennig i'r "Ferch o'r Scerr"', Gwerddon, 5, Ionawr 2010, 53-80.