Elin Royles


Mae Dr Elin Royles yn ddarlithydd yn Sefydliad Gwleidyddiaeth Cymru, Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol, Prifysgol Aberystwyth. Effaith datganoli ar gymdeithas sifil yng Nghymru yw ei phrif faes ymchwil a phwnc ei chyfrol Revitalizing Democracy? Devolution and Civil Society in Wales (GPC, 2007). Mae ei gwaith ymchwil ehangach hefyd yn gysylltiedig â phrosesau creu cenedl, gan gynnwys ymchwilio i gysylltiadau rhyngwladol Llywodraeth y Cynulliad a chymharu Cymru â Chatalonia.

Elin Royles, 'Llywodraeth ranbarthol a chymdeithas sifil yng Nghymru a Chatalwnia', Gwerddon, 5, Ionawr 2010, 27-52.