Mike Pearson


Mae Mike Pearson yn Athro ym maes astudiaethau perfformio ym Mhrifysgol Aberystwyth. Dros gyfnod o 30 mlynedd, bu'n arloesi mewn agweddau blaengar tuag at berfformiad, o safbwynt theori, addysg, dogfennu ac arfer y grefft, yng Nghymru a thu hwnt. Bu'n Gyfarwyddwr Artistig Theatr Labordy Caerdydd o 1973 tan 1980 a Brith Gof, o 1981 tan 1997. Yna gweithiodd gyda Mike Brookes i'r grŵp Pearson/Brookes, gan greu, yn fwyaf diweddar, weithiau aml-safle mewn cyd-destun dinesig. Ef, gyda Michael Shamks, yw cyd-awdur Theatre/Archaeology (Routledge 2001); teitl ei fonograff yw 'In Comes I': Performance, Memory, and Landscape (Gwasg Prifysgol Exeter, 2006).

Mike Pearson, 'D.J. a fi', Gwerddon, 1, Ebrill 2007, 13-26.