Myfanwy Miles Jones


Graddiodd Dr Myfanwy Miles Jones mewn Almaeneg a Ffrangeg ym Mhrifysgol Abertawe. Gan mai llenyddiaeth oedd ei phrif ddiddordeb, arhosodd yn Abertawe i gwblhau MA, gan arbenigo ar y nofel Almaeneg. Yna cafodd Myfanwy ysgoloriaeth o Brifysgol Warwick i wneud doethuriaeth ar wallgofrwydd yn y ddrama Almaeneg. Roedd yr astudiaeth hon yn dadansoddi datblygiadau ffurfiol y ddrama gan ganolbwyntio’n benodol ar y cyfnodau modernaidd ac ôl-fodernaidd. Wedi gorffen ei doethuriaeth, aeth Myfanwy i weithio ym maes cynllunio ieithyddol, yn gyntaf gyda Menter Iaith Abertawe ac yna gyda Bwrdd yr Iaith. Mae Myfanwy bellach yn magu teulu yng Nghaerfyrddin.

Myfanwy Miles Jones, 'Woyzeck Büchner, Peter Szondi ac argyfwng y ddrama', Gwerddon, 4, Gorffennaf 2009, 24-35.