Geraldine Lublin


Mae Dr Geraldine Lublin yn gweithio fel darlithydd cyfrwng Cymraeg mewn Ieithoedd Modern ym Mhrifysgol Abertawe ac yn cael ei chyllido drwy Gynllun Staffio Academaidd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Fe’i ganed yn Buenos Aires lle graddiodd fel cyfieithydd cyn derbyn ysgoloriaeth ryngwladol yn 2004 i wneud doethuriaeth ar lenyddiaeth Patagonia yn ystod yr ugeinfed ganrif ym Mhrifysgol Caerdydd. Ymunodd ag Adran Astudiaethau Sbaeneg Prifysgol Abertawe fel Cymrawd Dysgu Cyfrwng Cymraeg yn 2007, ac oddi ar hynny mae hi’n prysur ddysgu, ymchwilio a chyfrannu at ddatblygu’r ddarpariaeth gyfrwng Cymraeg yn Abertawe, yn ogystal â gweithgareddau a phroffil CLASS, Canolfan Astudiaethau America Ladin Abertawe.

Geraldine Lublin, 'Y Wladfa: Gwladychu heb drefedigaethu?', Gwerddon, 4, Gorffennaf 2009, 8-23.