Huw Lewis


Mae Dr Huw Lewis yn gweithio fel darlithydd yn Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol Prifysgol Aberystwyth. Enillodd ei ddoethuriaeth yn 2009 yn dilyn cyflwyno traethawd ymchwil a oedd yn dwyn y teitl ‘Rhyddfrydiaeth ac Adferiad Iaith’. Mae ei ddiddordebau dysgu ac ymchwil yn cynnwys athroniaeth wleidyddol normadol, cenedlaetholdeb ac aml-ddiwyllianedd, polisi iaith, a gwleidyddiaeth Cymru.

Huw Lewis, 'Y Gymraeg yn amod cyflogaeth: Cam derbyniol o safbwynt rhyddfrydol?', Gwerddon, 6, Gorffennaf 2010, 55-73.

Huw Lewis oedd cydlynydd Gwerddon rhifyn 17, rhifyn arbennig ar y testun 'Trwy Ddulliau Chwyldro'.